بيمه تكميلي گروهی آسيا

darman grohi asia

بيمه تكميلي گروهی آسيا بیمه درمان تكمیلی darman takmili asia بیمه درمان گروهی پوشش بیمه درمان تكمیلی هزينه جراحي و بستري مراكز جراحي بیمه آسیا bime asia

بيمه هاي درمان گروهي

در كنار بهره مندي از روزهاي شاد و خوش زندگي، پيش بيني راهكارهاي رفع مشكلات روزهاي تلخ و ناخوشايند، لازمه يك زندگي شايسته است. هيچ كس قادر به پيش بيني وضعيت سلامت خود و يا نزديكان خود در آينده نيست، اما مي توان براي تامين هزينه ها و جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي كه هزينه هاي سرسام آور درمان بيماري، مسبب آن مي باشد، با راهكارهاي مناسب مثل بيمه درمان اين تشويش را رفع نمود. بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و در حال حاضر به صورت گروهي و تكميلي (مازاد بر پوشش سازمان هاي بيمه گر پايه نظير سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني و بيمه هاي مشابه) عرضه مي شود.

در اين نوع بيمه نامه، پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي و ساير پوشش هاي اضافي درماني طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود. بيمه شدگان شامل كاركنان شاغل در سازمان ها، شركت ها و افراد تحت تكفل آنان شامل همسر، فرزندان و والدين مي باشند كه با معرفي بيمه گذار تحت پوشش قرار گرفته و مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند.

موارد تحت پوشش در اين بيمه نامه درمان گروهي عبارت است از:

-تامين هزينه اعمال جراحي و بستري در بيمارستان و مراكز جراحي محدود در اثر حادثه يا بيماري، آنژيوگرافي قلب، انواع سنگ شكن، ديسك ستون فقرات، هزينه هاي شيمي درماني، راديوتراپي و گامانايف.

-تامين هزينه اعمال جراحي قلب، مغز و اعصاب (به استثناء ديسك ستون فقرات)، پيوندها (فقط شامل ريه، كبد، كليه و مغز استخوان).

-تامين هزينه هاي زايمان طبيعي و سزارين.

-تامين هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر، به شرط بستري در بيمارستان.

-تامين هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم براي اصلاح موارد نزديك بيني، دوربيني و آستيگماتيسم.

-تامين هزينه هاي پاراكلينيكي شامل انواع اسكن، سونوگرافي، ام آر آي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي، ماموگرافي، دانسيتومتري، تست ورزش، نوار (اعم از عضله، عصب، مغز، قلب، مثانه)، آنژيوگرافي چشم، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولتر مانيتورنينگ قلب، انواع گرافي، فيزيوتراپي.

-تامين هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي مانند شكستگي ها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، تخليه كيست، ليزر درماني و بيوپسي.

-ارائه پوشش هاي اضافي ديگر (نظير پوشش هزينه هاي دندانپزشكي، عينك، سمعك، ويزيت و دارو) وفق شرايط و در صورت موافقت بيمه گر.

نحوه ارائه خدمات به بيمه شدگان درمان گروهي :

بيمه شدگان در انتخاب هر يك از بيمارستان ها و مراكز درماني در سراسر كشور آزاد هستند. ليكن بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات شايسته و كاهش هزينه هاي درماني بيمه شدگان، با بيش از 1000 مركز درماني، اعم از بيمارستاني، تشخيصي درماني پاراكلينيكي، جراحي محدود و ... معتبر در سراسر كشور قرارداد همكاري منعقد نموده است.

لازم به ذكر است هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم و با تاييد بيمه گر، به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، براساس ضوابط بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.

بيمه شدگان به دو روش مي توانند از مزاياي بيمه نامه درمان گروهي استفاده نمايند:

استفاده از خدمات مراكز درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه آسيا :

بيمه شده ضمن مراجعه به هر يك از شعب شركت بيمه آسيا در تهران و شهرستان ها و يا واحدهاي صدور منتخب، با ارائه مدارك مربوطه نسبت به دريافت معرفي نامه و ارائه آن به مركز درماني مورد نظر اقدام مي نمايد.

استفاده از خدمات مراكز درماني و بيمارستان هاي غير طرف قرارداد بيمه آسيا :

در اين صورت بيمه شده پس از پرداخت هزينه ها و تسويه حساب با مركز درماني موردنظر و تحويل اصل مدارك به بيمه گر اول، رونوشت برابر با اصل مدارك را به همراه چك دريافت شده از بيمه گر اول به بيمه آسيا ارائه نموده ، بيمه آسيا مابه التفاوت هزينه ها را براساس تعرفه مراكز درماني هم درجه ي طرف قرارداد و نيز با در نظر گرفتن تعهدات بيمه نامه به بيمه شده پرداخت مي نمايد.

درمان كارت بيمه آسيا

در مواقع اورژانس يا روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري، بيمه شدگان مي توانند با در دست داشتن درمان كارت بيمه آسيا، به مراكز درماني طرف قرارداد مراجعه نموده و از خدمات اين مراكز مطابق با شرايط قرارداد استفاده و در اولين ساعات وقت اداري روز بعد جهت دريافت معرفي نامه به شعب بيمه آسيا مراجعه نمايند.

darman grohi asia


تعداد بازدید :1003

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 2 + 11