بيمه درمان تكميلي گروهي بيمه دانا

bime darman takmili dana

بيمه درمان تكميلي گروهي بيمه دانا بيمه درمان تكميلي bimeh darman takmili بيمه درمان گروهي پوشش بيمه هاي درمان تكميلي جبران هزينه هاي بستري هزينه هاي بيمارستاني

درباره بيمه هاي درمان تكميلي گروهي بيمه دانا

بيمه دانا با چهار دهه حضور مستمر و توانمند در عرصه صنعت بيمه، به ويژه در بيمه هاي درماني توانسته ضمن دستيابي به جايگاه ممتاز در حوزه بيمه هاي اشخاص و مهمتر از آن، تثبيت سهم خود از بازار بيمه هاي درماني، به عنوان يكي از اركان اين رشته بيمه اي جايگاه خود را ارتقاء دهد. تغيير رويكرد متوليان حوزه بهداشت و درمان عمومي با اتخاذ راهبرد اصولي در اين عرصه از يك سو و ارتقاء سطح مطالبات مردم از كيفيت خدمات بيمه هاي درماني از سوي ديگر موجب تغيير سياست هاي كلان بيمه دانا در نحوه خدمات رساني به بيمه شدگان بر مبناي اصل مشتري مداري گرديد.

در اين راستا، بيمه دانا با مشاركت و همسويي كارشناسان، پزشكان و صاحب نظران اين رشته بيمه اي بر مبناي نيازسنجي و با استفاده از مطالعات ميداني، توانست با ارائه طرح ها و ايده هاي متنوع و كارآمد، ضمن ايجاد رضايتمندي در مشتريان خود، زمينه را براي اجراي مناسب طرح هاي آتي به عنوان پيشگام حوزه بيمه هاي درماني كشور فراهم آورد.

مديريت بيمه هاي درمان اميد دارد، تا بيمه شدگان عزيز، بر پايه تعاملي مستمر و پايدار، همواره اين شركت را در اجراي هر چه بهتر طرح ها و ايده هاي خود از طريق ارائه پيشنهادات سازنده ياري نمايد.

بيمه هاي درمان تكميلي دانا

اين پوشش بيمه اي جهت جبران هزينه هاي درمان مازاد بر تعهدات سازمانهاي بيمه گر پايه ( شامل بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و ... ) ارائه مي گردد و نگراني بيمه شدگان را از پرداخت هزينه هاي هنگفت درمان برطرف مي نمايد.

پيشگامي بيمه دانا در ورود به عرصه رقابتي صنعت بيمه، تجربيات ارزنده اي را در اختيار اين شركت قرارداده است؛ كه نتايج  عمده آن عقد قراردادهاي بزرگ در زمينه بيمه هاي درماني توسط اين شركت بوده و هر ساله با بررسي برآيند چنين قراردادهايي، طرح ها و ايده هاي نويني بر پايه اصل مشتري مداري تجلي مي يابد.

بي ترديد بهينه و بهنگام سازي پوشش هاي بيمه هاي درمان تكميلي در قالب خدمات برتر، از راهبردهاي اصلي اين شركت بوده و مديريت بيمه درمان با الهام از آن، همواره بر كيفيت خدمات خود در يك فرايند بلند مدت خواهد افزود.

مشتريان بيمه هاي درمان تكميلي

با توجه به گروهي بودن اين بيمه نامه، مخاطبان و مشتريان آن را كاركنان سازمان ها و شركت هاي خصوصي و دولتي تشكيل مي دهد.

خطرات و ريسك هاي تحت پوشش بيمه هاي درمان تكميلي

پوشش هاي بيمه اي كه براي گروه هاي بالاتر از 50 نفر صادر مي گردد جهت جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني كه مازاد بر سهم بيمه گر پايه بوده و بيمه گذاران با توجه به شرايط و خواسته هاي خود مي توانند با عقد قرارداد مربوطه از تمام يا بخشي از خدمات ذيل استفاده نمايند :

- جبران هزينه هاي بستري ، جراحي ، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گاماناپف و انواع سنگ شكن در بيمارستان ها و مراكز جراحي محدود و Day Care.

- جبران اعمال جراحي تخصصي شامل جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مركزي نخاع ، گامانايف ، قلب ، پيوند ريه ، پيوند كبد ، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان

- جبران هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين

- جبران هزينه هاي درماني نازايي و ناباروري

- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم(نظير عمل ليزيك ، لازك و ...)

- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (تشخيص درماني) شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، انواع آندوسكوپي، ام .آ ر. آي، اكوكارديوگرافي، استرس اكو، دانسيتومتري، تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفس (اسپيرومتري-PFT) نوار عضله (EMG)، نوار عصب (NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سيستومتري يا سيستوگرم)، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم و اعمال مجاز سرپائي شامل شكستگي و در رفتگي، گچگيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي ، تخليه كيست و ليزر درماني

- جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشكي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيك پزشكي ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب ، فيزيوتراپي

- جبران هزينه هاي ويزيت و دارو

- جبران هزينه هاي دندانپزشكي

- جبران هزينه خريد سمعك

- جبران هزينه عينك و لنز تماس طبي

- جبران هزينه تهيه اعضاء طبيعي بدن

- جبران هزينه اروتز كه بلافاصله بعد از عمل جراحي مورد نياز باشد

- جبران هزينه تشخيص بيماري ها و ناهنجاري هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان

- جبران هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاتر از 70 سال در بيمارستان

- هزينه آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشكي


نحوه استفاده از مراكز درماني

شركت بيمه دانا براي سرعت بخشيدن در ارائه خدمات به بيمه شدگان گرامي در سطح كشور با اكثر مراكز تشخيصي و درماني اعم از خصوصي و دولتي طرف قرارداد مي باشد، لذا به منظور كاهش هزينه ها و امكان كنترل كمي و كيفي خدمات در مراكز درماني درخواست مي گردد بيمه شدگان براي جلوگيري از پرداخت هزينه هاي اضافي پس از دريافت معرفي نامه از بيمه دانا به مراكز درماني طرف قرارداد مراجعه نمايند.

- در صورت نياز به استفاده از خدمات بيمارستان ها و مراكز درماني خارج از محل سكونت ، بيمه شدگان مي توانند با ارائه كارت درماني به شعب بيمه دانا در سطح كشور مراجعه و ضمن دريافت معرفي نامه ، از خدمات بيمارستان ها و مراكز درماني طرف قرارداد بهره مند گردند .

 - در صورت استفاده از بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه دانا كه با سازمان هاي بيمه گر پايه قرارداد ندارند پس از كسر فرانشيز ( سهم بيمه گر پايه ) امور مربوط به درمان امكان پذير خواهد بود . شايان ذكر است بيمه شدگان محترم در استفاده از بيمارستان هاي غير طرف قرارداد نيز مجاز خواهد بود .

مدارك مورد نياز جهت صدور معرفي نامه به بيمارستان ها و مراكز درماني طرف قرارداد

- كارت معتبر بيمه دانا يا معرفينامه از سوي بيمه گذار

- گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري يا عمل جراحي مورد نياز

- تصوير دفترچه بيمه، بيمه شده اصلي و بيمار

- اصل شناسنامه فرزندان مونث بالاي 17 سال و مطلقه

- گواهي اشتغال به تحصيل براي فرزندان مذكر بالاي 22 سال حداكثر تا سن 25 سال تمام (دانشجوي دكتري 26 سال)

چنانچه بيمه شده هزينه هاي بيمارستاني را شخصاً پرداخت نمايد مي بايست ابتدا سهم بيمه گر اوليه (تأمين اجتماعي يا خدمات درماني) خود را دريافت و سپس تصوير برابر اصل مدارك درماني به انضمام تصوير چك دريافتي از بيمه گر اوليه (در صورت عدم صدور چك توسط بيمه گر پايه و واريز به حساب بيمه شده بايستي اخذ تاييديه از بيمه گر پايه درج گردد) و تصاوير شناسنامه و دفترچه بيمه (اصلي و بيمار) و كارت درماني معتبر را براي دريافت سهم بيمه دانا ارائه نمايد كه در اين صورت هزينه ها با رعايت اصل هم ترازي مراكز درماني طرف قرارداد بيمه دانا و تعرفه هاي مصوب و آيين نامه هاي بيمه مركزي و مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت مي شود.

خدمات ويژه

الف- سامانه اطلاع رساني قرارداد درمان

بيمه گذاران و بيمه شدگان محترم مي توانند با مراجعه به سامانه استعلام درمان به آدرس اينترنتي :

 DANA-INSURANCE.COM/ESTELAMDARMAN با وارد كردن كد ملي و سال تولد افراد خانواده آخرين اطلاعات وضعيت درماني خود همچون: افراد تحت تكفل، معرفي نامه، خسارت هاي بيمارستاني و پاراكلينيكي را دريافت نمايند.

ب- كيوسك بيمه اي

كيوسك بيمه اي با هدف صرفه جويي در زمان و خدمات رساني سريع به بيمه گذاران راه اندازي گرديده است و به نوعي يكي از طرح هاي ويژه بيمه دانا در زمينه بيمه هاي درماني در سطح صنعت بيمه است. در اين طرح، بيمه شده بدون مراجعه به شعب بيمه دانا و تنها با ارسال تصاوير دستور پزشك و مدارك شناسايي، مي تواند معرفينامه بيمارستاني خود را از اين كيوسك ها كه در بيمارستان هاي طرف قرارداد نصب شده است، دريافت نمايند.

ج- سامانه اطلاع رساني پيامكي

اين سامانه به منظور اطلاع رساني به بيمه شدگان در خصوص خسارت هاي پرداختي، وضعيت پرونده و نيز مانده سقف ريالي معرفينامه طراحي شده است. در اين طرح بيمه دانا اطلاعات ياد شده را از طريق پيامك به بيمه گذاران خود ارسال مي نمايد.

د- سيستم مشاوره و ارجاع

اين سيستم براي اولين بار در شركت بيمه دانا و به منظور راهنمائي بيمه شدگان در زمينه هاي مختلف درماني مانند : اطلاع از مفاد قراردادهاي في مابين، راهنمائي هاي اختصاصي به بيمه شدگان ارائه اطلاعات در خصوص امكانات مراكز درماني طرف قرارداد و همچنين كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتلاف وقت بيمه شدگان طراحي گرديده و اين عزيزان مي توانند براحتي و طي تماس تلفني در ساعات اداري اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايند.

هـ- سرويس آنكال 24 ساعته پزشكان

در اين طرح ، به منظور استفاده بهينه از خدمات مورد تعهد اين شركت ، پزشكان معتمد بيمه دانا در سراسر كشور آماده پاسخگوئي و ارائه مشاوره هاي درماني مورد نياز جهت استفاده از مراكز درماني متناسب با نياز بيمار از طريق تلفن هاي اعلامي بر روي پرتال اين شركت واقع در بخش مراكز ارائه خدمات بيمه اي پزشكان آنكال بوده و در طول ساعات شبانه روز و در مواقع لزوم ، هماهنگي هاي لازم را با مراكز درماني طرف قرارداد جهت بستري بيمه شدگان  فراهم مي نمايند.

و - كارت طلايي درمان

اين كارت به منظور رفع پريشاني خاطر و استرس بيمه شدگان و اطرافيان ايشان در مواقع بروز بيماري و حوادث ، طراحي و در اختيار هريك از بيمه شدگان قرار مي گيرد تا در اينگونه موارد با اطمينان خاطر از نبود مشكلات مالي و رفع دغدغه هاي احتمالي ، صرفاً به فكر بهبودي و سلامت خود و عزيزانشان باشند . اين كارت در كليه مراكز درماني طرف قرارداد ( كه بيش از 95% بيمارستان هاي كشور را شامل مي شود ) معتبر بوده و بيمه شدگان در طول شبانه روز و با ارائه اين كارت مي توانند از خدمات بستري در مراكز مذكور بدون هيچگونه محدوديت سقف تعهد و يا پرداخت فرانشيز و هزينه هاي خارج از تعهد استفاده نمايند .

( هزينه هاي مورد تعهد طبق مفاد قرارداد في مابين توسط بيمه دانا پرداخت شده و اينگونه هزينه ها (خارج از تعهد و فرانشيز ) از محل سپرده بيمه گذار تأمين خواهد شد .

bime darman takmili dana


تعداد بازدید :6881

نظرات و سوالات شما

نرخ بیمه درمان گروهی برای ۱۸ نفر از اعضای شرکت می خواستم

  • 1396/01/18

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 17 + 19