بیمه آسماری


بیمه آسماری شركت بیمه آسماری بیمه آسماری بیمه تكمیل درمان بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان بیمه دندانپزشكی آسماری asmari insurance

درباره شركت بیمه آسماری

شماره تماس : 02122758481

شركت بیمه آسماری به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد اداری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس و به شماره ۹۶۵۵ در منطقه آزاد كیش ثبت گردیده است.

از جمله عوامل موثر در تاسیس بیمه اسماری نیاز بازار بیمه و كشش بازار تقاضا در ایران، به ویژه در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات كیفی بیمه در سطح بین المللی می باشد.

شركت بیمه آسماری با استفاده بیش از یك صد سال تجربه كارشناسی مدیران و كارشناسان تراز اول صنعت بیمه در سطح كشور و همكاری های دو جانبه در زمینه دانش فنی بیمه ای، با بزرگترین شركت های بیمه منطقه ای و بین المللی و همچنین با دسترسی به بزرگترین بازار های جهانی بیمه، می تواند كمك ارزنده ای برای ارزیابی و انتقال ریسك در چهارچوب بیمه های اتكایی بین المللی، در راستای حفظ و حراست از سرمایه های كشور در مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ارائه نماید.

استفاده از دانش روز دنیا و ارائه جدیدترین محصولات بیمه ای رایج در سطح بین المللی، مدیریت ریسك و ایجاد اطمینان نهایی برای امنیت در سرمایه گذاری های ملی و بین المللی در كشور بخشی از استراتژی بیمه آسماری می باشد.

برخی از خدمات بیمه ای شركت بیمه آسماری

بیمه دندانپزشكی شركت بیمه آسماری
بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان
بیمه تكمیل درمان آسماری
بیمه غرامت روزانه بستری در بیمارستان
بیمه نامه مسافرتی آسماری
بیمه مسافرتی مسافران ورودی

بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری

بیشتر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد، تلاش هائی هستند که به منظور کاهش این فشارها وکمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آن ها انجام شده است. بدون شک، پیامدهای ناشی از تأمین مالی درمان بیماری ها، مرگ و میر سرپرست خانواده و خسارات به اموال و غیره نیاز به سطح وسیعی از حمایت ها دارد زیرا خانوار درگیر شده با این مشکلات به سرعت به روطه فقر و تنگدستی سقوط خواهد کرد. در این میان بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را به منظور رفع بحران های اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنان انجام داده اند.

بیمه حوادث می تواند بیمه تبعی بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و عمر ساده زمانی باشد و بیمه گر متعهد می شود به ازاء دریافت حق بیمه مقرر، خطرات ناشی از حوادثی که درمدت اعتبار بیمه نامه برای بیمه شده اتفاق می افتد را تحت پوشش قرار داده و حسب مورد، سرمایه تعهد شده را به بیمه شده با استفاده کننده از سرمایه بیمه که وی تعیین نموده است، پرداخت نماید.

مهمترین عامل در صدور بیمه نامه حواث، شغل اصلی و مشاغل جنبی و فرعی بیمه شده جهت اکتساب نرخ بیمه است. با توجه به تنوع مشاغل، شرکت های بیمه مشاغل مختلف را در طبقات متعددی تقسیم بندی می نمایند و بدین ترتیب طبقات مختلف شغلی از مشاغل بی خطر و کم خطر شروع و به مشاغل پر خطر منتهی می شود.

بیمه نامه حوادث شخصی از نظر شناسائی شخص بیمه شده به دو نوع با نام و بی نام تقسیم می شود بیمه نامه حادثه شخصی با نام در واقع بیمه نامه ای است که جهت فرد معین و شخصی که مشخصات او در بیمه نامه قید گردد، تنظیم می شود. ولی در بیمه نامه بی نام مانند بیمه نامه سرنشین، که هر فردی که سرنشین وسیله نقلیه (اتومبیل،قطار،هواپیما و …) باشد و مادامی که سرنشین آن وسیله نقلیه به خصوص است، بیمه شده تلقی می گردد. بیمه نامه شخصی بی نام در بیشتر موارد به صورت گروهی صادر می گردد. مانند بیمه حادثه سرنشین اتوبوس ها، بیمه حادثه جهت بازدید کنندگان شهربازی و …

چه کسانی می توانند بیمه شوند؟

حداقل سن بیمه شونده ۱۲ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام است. در بیمه حوادث انفرادی افراد بالای ۷۵ سال نیز می توانند با شرایط خاص، مشمول پوشش این نوع بیمه قرار گیرند.

بیمه حوادث انفرادی

در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می گردد و به این منظور گروه های شغلی کم خطر و پر خطر تعریف و تعیین شده اند.

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می گردد که اهم آنان عبارتند از:

بیمه حوادث ۲۴ ساعته، بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه، بیمه حوادث ایام مأموریت، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث توریستی و مسافرتی، بیمه حوادث تحصیلی، بیمه حوادث خانواده. در این بیمه نامه کلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور بیمه می شوند.

خطرات تأمین شده در بیمه حوادث عبارتند از:

– فوت در اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزئی در اثر حادثه، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه.

– غرامت روزانه به علت از کارافتادگی موقت در اثر حادثه که خود شامل دو نوع غرامت است:

۱-  غرامت روزانه عمومی: عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه و بستری در منزل یا بیمارستان به وی پرداخت می شود و از ششمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت ۱۸۰ روز ادامه خواهد یافت.

۲-  غرامت روزانه بیمارستان: عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت از کارافتادگی موقت ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد. غرامت روزانه بیمارستانی از چهارمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.