درباره کمک رسان ایران sos شرکت بیمه کارآفرین

نمایندگی 283 شرکت خدمات کمک رسان ایران sos و نمایندگی 2121 بیمه کارآفرین در حدود 10 سال در زمینه خدمات بیمه ای از جمله :

بيمه درمان تکمیلی - بيمه عمر کارآفرین - بيمه عمر طرح جامع بیمه ما
کمک رسان ایران اس او اس sos - بيمه عمر و سرمايه گذاري - بيمه و سرمايه
بیمه های درمان تکمیلی - بیمه های درمانی - بیمه های خودور - بیمه های مسئولیت

فعالیت دارد و از اینرو هدف خود را بر رضایت مند بودن مشتریان خود بنا داشته و می دارد. لذا جهت رضایت بیشتر مشتریان قبلی و جدید ، پاسخ گویی به سوالات مشتریان خود را بصورت مستمر و در هر زمان و هر مکان و هر شرایط از اهداف خود می داند

 

جهت تماس برای عضویت در بیمه تکمیلی و خدمات شرکت sos می توانید با شماره 09128188872 جناب شمس تماس حاصل فرمائید

 

و جهت تماس برای خدمات بیمه عمر و بیمه مسئولیت کارآفرین نیز می توانید با شماره 09122721479 سرکار خانم شمس تماس حاصل فرمائید

 

کمک رسان ایران

نمایندگی 283 کمک رسان ایران

کمک رسان ایران sos

نمایندگی 283 شرکت sos

شرکت کمک رسان ایران

نمایندگی 283 شرکت کمک رسان ایران
شرکت کمک رسان ایران sos
نمایندگی 283 شرکت خدمات کمک رسان ایران
شرکت کمک رسان ایران اس او اس
نمایندگی 283 شرکت خدمات کمک رسان ایران اس او اس


شماره تماس مدیر سایت :
09371364980

 

درمان تکمیلی sos :

اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند.

از این طریق اعضای کمک رسان sos هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.

بیمه عمرو بازنشستگی
بیمه تکمیلی sos

بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه

بیمه sos

بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمرو زنان خانه دار بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمرو زنان خانه دار بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمر کارآفرین بیمه عمرو پس انداز بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمر کارآفرین بیمه عمر پاسارگاد بیمه عمر سامان بیمه عمرو سرمایه گذاری بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمرو سرمایه بیمه عمر