درباره کمک رسان ایران sos شرکت

نمايندگي 447 شركت خدمات كمك رسان ايران sos  در حدود 10 سال در زمينه خدمات بيمه اي از جمله :

بيمه درمان تكميلي - بيمه عمر كارآفرين - بيمه عمر طرح جامع بيمه ما
كمك رسان ايران اس او اس sos - بيمه عمر و سرمايه گذاري - بيمه و سرمايه
بيمه هاي درمان تكميلي - بيمه هاي درماني - بيمه هاي خودور - بيمه هاي مسئوليت

فعاليت دارد و از اينرو هدف خود را بر رضايت مند بودن مشتريان خود بنا داشته و مي دارد. لذا جهت رضايت بيشتر مشتريان قبلي و جديد ، پاسخ گويي به سوالات مشتريان خود را بصورت مستمر و در هر زمان و هر مكان و هر شرايط از اهداف خود مي داند

 

جهت تماس براي عضويت در بيمه تكميلي و خدمات شركت sos مي توانيد با شماره 021-22229867 تماس حاصل فرمائيد

 

و جهت تماس براي خدمات بيمه عمر و بيمه مسئوليت كارآفرين نيز مي توانيد با شماره 021-22758481 تماس حاصل فرمائيد

 

كمك رسان ايران

نمايندگي 447 كمك رسان ايران

كمك رسان ايران sos

نمايندگي 447 شركت sos

شركت كمك رسان ايران

نمايندگي 447 شركت كمك رسان ايران
شركت كمك رسان ايران sos
نمايندگي 447 شركت خدمات كمك رسان ايران
شركت كمك رسان ايران اس او اس
نمايندگي 447 شركت خدمات كمك رسان ايران اس او اس


شماره تماس مدير سايت :
09371364980

 

درمان تكميلي sos :

اعضاي كمك رسان ايران در اين موارد تحت پوشش بيمه گر كمك رسان قرار دارند. اعضاي كمك رسان در زمان عقد قرارداد عضويت به كمك رسان براي اخذ اين پوشش نيابت مي دهند.

از اين طريق اعضاي كمك رسان sos هم به پوشش بيمه اي مورد نياز خود دسترسي مي يابند و هم از خدمات گسترده كمك رساني در يك بسته خدماتي برخوردار مي گردند.

بیمه عمرو بازنشستگی