بیمه عمر ساده بیمه پارسیان

bimeh omr sade

بیمه عمر ساده بیمه پارسیان بیمه عمر ساده ویژگی های بیمه عمر زمانی بیمه پارسیان بیمه عمر ساده زمانی سرمایه ثابت عمر ساده با سرمایه افزایشی bime omr sade

ما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می کنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست.

پس باید برای کاهش تبعات این خطرات و حوادث چاره ای اندیشید. همه ما بارها به کیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی که ما را از دست بدهند، فکر کرده ایم. آیا برای کاهش این نگرانی ها راه حلی وجود دارد؟

بیمه عمر ساده زمانی برای شما بهترین گزینه است اگر :

نان آور خانواده تان هستید.
بدون شما، خانواده تان زندگی سختی خواهند داشت.
صاحب مشاغل پر مخاطره هستید.
بیمه ای با حداقل پوششها و کمترین هزینه را جستجو می کنید.

بیمه عمر ساده چیست؟

در ابتدا شما بر اساس نیازها و نحوه زندگی خود، تعیین می کنید که در صورت بروز اتفاقی ناگوار، خانواده تان به چه میزان تامین مالی نیازمندند. سپس تصمیم می گیرید که تا چه مدت می خواهید از این پوشش برخوردار باشید. با خرید یک بیمه نامه عمر ساده ، سرمایه ای را برای تامین مالی خانواده برای مدت معینی بین 5 تا 15 سال تعیین می کنید. در صورت وقوع فوت در خلال مدت تعیین شده، بلافاصله سرمایه بیمه به کسانی که از قبل تعیین کرده اید پرداخت خواهد شد. در واقع در این بیمه نامه، اطمینان خاطر مهمترین چیزی است که با پرداخت حق بیمه بدست می آورید. در مقایسه با تعهد شرکت بیمه، شما حق بیمه ناچیزی می پردازید. این بیمه نامه، کمترین حق بیمه را در مقابل ارائه پوشش خطر فوت دارد. ضمنا نحوه پرداخت این حق بیمه به انتخاب شما می تواند به دو صورت سالانه و یکجا باشد.

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی :

تعیین سرمایه فوت از 50میلیون ریال تا 600میلیون ریال
استفاده از مزایای این پوشش از سن 15 تا 65 سالگی
بهره مندی از پوشش بیمه ای از 5 تا 15سال. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از 70سال بیشتر باشد.
تعیین سرمایه بیمه نامه و حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی (10% افزایش سالانه)

مزایای بیمه عمر ساده :

پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به هر علت
امکان افزایش سرمایه به میزان 10% در سال
پرداخت سرمایه به صورت مستمری
معافیت مالیاتی و معافیت از قوانین انحصار وراثت
این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه ای ندارد.
به عنوان مثال میزان حق بیمه این نوع بیمه نامه عبارتند از:

بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه ثابت :

برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه های یکجا و سالانه را برای بیمه عمر ساده با سرمایه ثابت نشان می دهد.

 حق بیمه های بیمه عمر ساده به ریال
مدت بیمه نامه    
 5 سال    10 سال   15 سال
   یکجا سالانه یکجا سالانه یکجا سالانه 
  سن بیمه شده
 30 94,666 43,323 135,845 45,241  188,950 48,291
 40 149,444 60,176 236,405 66,106 355,027 74,664
 50 309,604 109,940 513,784 124,958 767,783 142,772


مثلا، شخص 30 ساله ای که برای مدت 15 سال خود را در قبال سرمایه 20 میلیون ریال بیمه عمـر با سرمایه ثابت میکند، باید حق بیمـه سالانه ای معادل 96.582 ریال در ابتدای هر سال به بیمه گر بپردازد. پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه توسط بیمه گذار، تعهدات بیمه گر جاری می شود.

بیمه عمر ساده با سرمایه افزایشی :
برای افرادی با سنین 30، 40 و 50 سال و قراردادهایی با طول مدت 5، 10 و 15 سال با سرمایه 10میلیون ریال جدول زیر حق بیمه های یکجا و سال اول را نشان می دهد.

 حق بیمه های بیمه
مدت بیمه نامه    
 5 سال    10 سال   15 سال
   یکجا سال اول یکجا سال اول یکجا سال اول
  سن بیمه شده
 30 ساله 107,531 43,495 187,219 46,114 336,700 51,117
 40 ساله 174,405 60,814 763,631 131,851 680,750 82,903
 50 ساله 367,742 111,440 343,377 68,865 1,475,161 160,522


مثلا، حق بیمه یکجای شخص 30 ساله ای که برای مدت 10 سال خود را در قبال سرمایه 20 میلیون ریال بیمه عمـر ساده زمانـی با سرمایه افزایشی 10% می کند، 374.438 ریال و حق بیمـه سال اول وی 92.228 ریال است.

bimeh omr sade


تعداد بازدید :17683

نظرات و سوالات شما

آیا بیمه عمر پوشش درمان تکمیلی هم داره

  • 1396/01/16

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 8 + 14