درخواست اولیه صدور بیمه نامه

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 3 + 12

با سلام

قابل توجه کاربران (بیمه گذاران) گرامی :
نمایندگی 447 شرکت کمک رسان ایران برای سهولت درخواست کنندگان (بیمه گذاران) خدمات بیمه ای فرم درخواست بیمه نامه را در قالب یک فرم با دریافت مشخصات کم و مهم در این صفحه ایجاد نموده است

پروسه صدور بیمه نامه در این پرتال بصورت ذیل می باشد :

1- مراجعه کاربر (بیمه گذار) به پرتال بیمه
2- درخواست بیمه نامه دلخواه توسط کاربر در پرتال بیمه
3- بررسی کارشناس بیمه به درخواست ها و ارجاع به بیمه گر مربوطه
4- پیگیری درخواست ها توسط کارگزاران و نمایندگان بیمه (بیمه گر) و تماس با بیمه گذار و ارسال پیشنهادات و دریافت مدارک های بیمه گذار
5- صدور بیمه نامه (در مدت زمان مشخص) و تحویل به بیمه گذار

نکته : در صدوربیشتر بیمه نامه ها جهت تحویل مدارک و امضاء ها و تسلیم حق بیمه نامه نیاز به حضور بیمه گذار می باشد که از کارگزار بیمه و بیمه گر در مرحله 4 به بیمه گذار اعلام می نماید

پر کردن فیلدهای کدملی ، شماره تلفن ثابت و ایمیل بیمه گذار بصورت اختیاری است

و ضمنا در خصوص نحوه انتخاب نوع بیمه نامه :

می بایست در لیست انتخاب فیلد بیمه نامه، گروه مربوط به بیمه نامه را انتخاب نمائید

بطور مثال : جهت انتخاب عضویت در خدمات کمک رسان ایران sos می بایست از لیست بیمه نامه ها، بیمه های درمان را انتخاب و برای بیمه نامه عمرو بازنشستگی ، بیمه های عمر را انتخاب نمائید