بیمه تکمیلی sos و درمان مسافران خارج از کشور

darman pasargad

بیمه تکمیلی sos و درمان مسافران خارج از کشور بیمه درمان تکمیلی بیمه درمانی darman grohi sos شرکت کمک رسان ایران گروه پزشکی شرکت کمک رسان پوشش درمان تکمیلی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه پاسارگاد

بیمه های درمان در دو شاخه درمان تکمیلی و درمان مسافران خارج از کشور ارائه می گردد :

بیمه درمان تکمیلی (گروهی)

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید .

بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان  با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

بیمه درمان مسافران خارج از کشور

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور :

ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران

ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی

ـ پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشکی

ـ همکاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی

ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشورشرکت کمک رسان ایران

فصل اول : تعریف

۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه پاسارگاد.

۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر ، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می کنند.

۳- کشور محل اقامت : همان محل اقامت دایـم و یا سکونت بیمـه گذار است که دراین بیمـه نامه کشـور ایران می باشد.

۴- بیماری : هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد.

۱-۴- بیماری مادرزادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.

۲-۴- بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است .

۵- بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.

۶- صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

۷- صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران sos ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸- پوشش و گستره آن : « شرکت کمک رسان ایران sos » بلافاصله مساعدت های ذکر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری وحوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیـایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تاریخ اعتبار بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد .

مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

تذکر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

فصل دوم : خدمات قابل ارایه در سفر

شرکت کمک رسان ایران اس او اس خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج ازکشورمحل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر این که مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشترنباشد.

الف : کمک های شخصی

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

درصورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی « شرکت کمک رسان ایران sos » هزینه های معمول ، متداول ، لازم و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را ، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی شرکت امداد رسان ایران برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود .

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴   ساعت ).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

درصورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، « شرکت کمک رسان ایران sos » نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران  در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت کمک  رسان ایران  طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزیی و یا بیماریهایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی « شرکت کمک رسان ایران » بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

« شرکت کمک رسان ایران sos » درصورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود .

فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است . این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

درصورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی­و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی « شرکت کمک رسان ایران sos » هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار را به کشور مبدا ( محل اقامت ) تقبل خواهد نمود، مشروط بر اینکه شخص همراه نتواند سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود را انجام دهد.

۵-بازگرداندن جسد متوفی

درصورت فوت بیمه گذار ، « شرکت کمک رسان ایران sos » اقدامات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را انجام می دهد و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

درصورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود ، « شرکت کمک رسان ایران » مخارج سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز ، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷ –بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

اگر بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود ناچار به توقف سفر شود ، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، « شرکت کمک رسان ایران » هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود . بیمه گذار می بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به « شرکت کمک رسان ایران » ارایه نماید.

۸ –تحویل دارو

شرکت امدادرسان ایران  هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، در صورتی که توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ، پرداخت خواهد نمود.

۹ -ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

« شرکت کمک رسان ایران sos » پیام های اضطراری مربوط به حوادث مشمول این بیمه نامه را به طرف های بیمه گذار اعلام می نماید و درصورت درخواست بیمه گذار اطلاعات اولیه از قبیل نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک و محل بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، داروخانه ها و آمبولانس ها را ، بدون هرگونه اظهار نظر تشخیص، دراختیار بیمه گذار قرار می دهد.

۱۰ -ارائه وجه الضمان

« شرکت کمک رسان ایران » ازجانب بیمه گذار وجه الضمان لازم حداکثر تا مبلغ ۸۵۰ یورو را تأیید می نماید قبل از این اقدام بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را بصورت چک بانکی یا حواله یا وجه نقد نزد دفتر رسمی « شرکت کمک رسان ایران sos » در ایران بسپارد.

۱۱ -حواله وجه نقد

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تأییدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد ، « شرکت کمک رسان ایران » به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا درقالب چک بانکی ، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲ فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

درصورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، « شرکت کمک رسان ایران sos » هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳ معاضدت حقوقی

الف- شرکت کمک رسان ایران هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

ب – پوشش های مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و براساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

تذکرمهم :

اصل تأییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به « شرکت کمک رسان ایران sos » ارایه شود .

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

درصورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل ، « شرکت کمک رسان ایران sos » علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را تا حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما ، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذارباید فهرستی از مشخصات و محتویات ، ازجمله قیمت تخمینی و تاریخ خریدهر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک رسان ایران ارایه نماید. پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برا مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر ، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتـــر نمی باشد. پول ، جواهرات ، کارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲- جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، « شرکت کمک رسان ایران » هزینه تأخیر در ورود بارهرماه  وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تأخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد.

درکلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

« شرکت کمک رسان ایران » راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومــات شخصی را به بیمه گذار ارایه و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. درصورت پیدا شدن ملزومات مذکور، انتقال آن به مقصد مورد نظربیمه گذار یا کشور محل اقامت وی توسط « شرکت کمک رسان ایران sos » ، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهدبود.

پ – پوشش تأخیر در عزیمت

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مسافرتی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت داشته باشد ، شرکت کمک رسان ایران به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط ، هزینه های اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر ( از قبیـل هزینه های حمل ونقل ، اقامت درهتل و همچنین غذا) حداکثرتا مبالغ مندرج در زیر را به وی جبران خواهد نمود:

۱- درصورتی که تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.

۲- در صورتی که تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند۱ .

۳- درصورتی که تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بربند ۲ .

۴- در صورتی که تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند۳ .

حداکثرتعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد ، هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تأخیر های مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند.

– شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تأخیر در عزیمت ) عبارتند از :

۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تأییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.

۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا ، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.

فصل سوم : شرح وظایف

۱- درصورت اعلام خسارت ، تعهد شرکت کمک رسان ایران  مشروط به انطباق ادعای بیمه گذار با پوشش ها و شرایط این بیمه نامه می باشد .

۲- درصورت وقوع هرگونه خسارت مشمول این بیمه نامه ، بیمه گذار می بایست :

الف – هرگونه اقدام لازم برای به حداقل رساندن خسارت را بعمل آورد.

ب – در اسرع وقت از طریق تلفن خسارت را به شرکت کمک رسان ایران اعلام و خدمات مورد نیاز خود  را مشخص نماید.

پ – کلیه اطلاعات مربوط را در اختیار شرکت کمک رسان ایران قرار دهد.

ت – هیچ گونه مسئولیتی را درقبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳- درصورتی که هریک از تعهدات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرارگرفته باشد ، « شرکت کمک رسان ایران sos » تعهدی در قبال آن نخواهد داشت .

۴- شرکت کمک رسان ایران  هیچ گونه هزینه ای را که از پیش مورد تأیید شرکت کمک رسان ایران (اس او اس) قرار نگرفته باشد را  جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

فصل چهارم : استثنائات عمومی

۱- موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند :

۱-۱- مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی ، حاصل شده باشد.

عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۲-۱- عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، رانش زمین ، آتشفشان ، طوفان های موسمی غیرطبیعی ، سقوط اجسام از فضا ، شهاب ثاقب و بطور کلی هرگونه پدیده خارق العاده جوی ، هوایی ، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۳-۱- وقایعی ناشی از تروریسم ، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۴-۱- وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۵-۱- جنگ ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .

۶-۱- موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای .

۷-۱- موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی ، درگیری و نزاع ، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .

۸-۱- بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته باشد.

۹-۱- موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها ، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی .

۱۰-۱- مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری به هر روش ، مسابقه شکاربزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیرآب با استفاده از کپسول هوا ، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است ، اسب سواری ، کوه نوردی ، غارنوردی ، مشت زنی ، کشتی به هرشیوه ، ورزش های رزمی ، چتر بازی ، بالون سواری ، سقوط آزاد، گلایدینگ پاراگلایدر و بطور کلی هرگونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

۱۱-۱- حضور در رقابت ها و تورنمنت ها یی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱۲-۱- اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک .

۱۳-۱- اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران .

۱۴-۱- استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال ، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱۵-۱- حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

۲- علاوه بر استثنائات فوق ، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۱-۲- خدماتی که رأساً به وسیله بیمه گذار ، بدون اطلاع و موافقت قبلی شرکت کمک رسان ایران به استثنای موارد ضروری ، انجام پذیرد. در موارد ضــروری بیمه گذار باید اسناد و نسـخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲- عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است .

۳-۲- مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدم به آن .

۴-۲-موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل ، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدریا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی .

۵-۲- موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت مفری و مورد توافق بخش پزشکی آن .

۶-۲- درمان های توانبخشی .

۷-۲- پروتز ، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک .

۸-۲- موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن یا سقط جنین.

۹-۲- موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی .

۱۰-۲- مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر ، در هریک از شرایط زیر:

الف – پیش از شروع اعتبار بیمه نامه .

ب – با هدف انجام معالجات پزشکی .

ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

۱۱-۲- هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید ، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه ، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه ، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳- « شرکت کمک رسان ایران » در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هریک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در  نظر گرفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

darman pasargad


تعداد بازدید :9983

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 6 + 13