بیمه مسافرت خارج از کشور رایز شوتز

bime reise schutz

بیمه مسافرت خارج از کشور رایز شوتز بیمه مسافرتی رایزشوتز بیمه مسافرتی رایس شوتز بیمه درمان مسافرتی مسافرت خارج از کشور reiseschutz

بیمه مسافرتی رایزشوتز یا رایس شوتز آلمان

کلیه کسانی که از کشورمان خارج میشوند در معرض حوادث گوناگون قرار دارند که بعضاً می توانند هزینه های بالای درمانی یا..... به بار آورند.

صدور بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور، در کشور مبداء توسط یکی از بیمه گران داخلی آسان است که به این منظور شرکت های بیمه قرارداد به منظور ارائه خدمات با شرکت های بیمه خارجی ( بیمه گر اتکایی ) منعقد می نماید که شرکت بیمه گر اتکایی جهت جبران خسارت بیمه شده بر طبق مقررات و شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام مینماید.

bime reise schutz


تعداد بازدید :9855

نظرات و سوالات شما

این بیمه مسافرتی برای مسافرت به آمریکا هم قابل استفاده و آیا خوب هست؟ و اینکه نحوه تقاضاش به چه صورت هست و اینکه اگر به مشکل برخوردیم باید به کجا تماس بگیریم یا به کدام نماینده بیمه مراجعه کنیم؟

  • 1396/05/10

بیمه مسافرتی برای 12 روز به بانکوک

  • 1396/04/24

برای دریافت خسارت از بیمه مسافرتی هنگام روبرو شدن با مشکل کجا باید اقدام کنم؟ و مدت زمانش چقدره؟

  • 1396/01/11

نحوه سفارش اینترنتی بیمه سفر به ارمنستان لطفا

  • 1396/01/11

نرخ بیمه مسافرت به اسپانیا برای ۱۰ روز چقدره و چه مدارکی لازمه؟

  • 1396/01/11

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 2 + 11