مسئولیت مدنی كارفرما بیمه آسیا

bime karfarma

مسئولیت مدنی كارفرما بیمه آسیا مسئولیت مدنی كارفرما بیمه كارفرمای آسیا مسئولیت مدنی ابنیه بیمه مسئولیت آسیا كارفرمایان واحدهای صنعتی مسئولیت اشخاص ثالث masoliyat madani

بیمه مسئولیت مدنی كارفرما بیمه آسیا شامل رشته های ذیل است :

1- بیمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد بر اشخاص ثالث (بیمه نامه مكمل)

2- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل كاركنان ساختمانی

3- بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل كاركنان

4- بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل كاركنان

bime karfarma


تعداد بازدید :3508

نظرات و سوالات شما

نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی برای 12 نفر چقدره؟

  • 1395/12/16

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 15 + 18