بيمه تكميل درمان گروهي بيمه ما

darman gorohi ma

بيمه تكميل درمان گروهي بيمه ما بيمه تكميل درمان bime darman takmili تكميل درمان گروهي هزینه بیمه تكمیلی بیمه ما bime takmili ma خدمات درمانی bimehma تامین اجتماعی

كاركنان موسسات اعم از بازرگانی ، صنعتی ، تولیدی و خدماتی باید طبق قانون تحت پوشش یكی از سازمان های بیمه گر مانند سازمان تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و ... قرار گیرند. این سازمان ها هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشك ، دارو ، آزمایش ، هزینه های درمانی در بیمارستان را طبق تعرفه های خود كه به مراتب كمتر از تعرفه هایی است كه شبكه درمان آن را اعمال می نماید جبران می كنند . این تفاوت تعرفه باعث شده است كه بخش اعظم هزینه ها خصوصاً هزینه های بیمارستانی را شخص بیمه شده متحمل شود.

بدین جهت شركت « بيمه ما » برای مازاد هزینه هایی كه بیمه گر اولیه جبران نمی كند و بار آن بر دوش بیمه شده می باشد بیمه مازاد درمان و یا بیمه درمان تكمیلی مناسبی طراحی كرده و عرضه می نماید. كارفرمایان ، مدیران ، اصناف ، سازمان ها و موسسات می توانند در صورت تمایل این بیمه نامه را برای كاركنان خود خریداری نمایند.


بیمه درمان تكمیلی بیمه ما

بیمه درمان تكمیلی فقط به صورت گروهی ارائه می شود. سازمان ها، شركت ها، كارخانه ها، مؤسسات، مجتمع های تجاری و ... كه تعداد كاركنان آنها بیشتر از50 نفر باشند می توانند این بیمه نامه را خریداری نموده و از مزایای آن بهره مند شوند.

گروه هاي واجد شرايط دريافت بيمه درمان تكمیلی

- گروه براي هدفي به جز استفاده از مزاياي بيمه درمان تكميلي تشكيل شده باشد.

- گروه بيمه گر اوليه داشته باشد

- حداقل70 درصد اعضاي گروه بر اساس ليست پرداخت حق بيمه به بيمه گروه اوليه متقاضي بيمه باشند

- گـروه مـدارك و مستنـداتي از قبيل پروانه فعاليت، مجـوز كسب و كار و ... از سـوي مـراجع صلاحيت دار داشته باشند.

پوشش بيمه درمان

- جبران هزينه هاي بستري در بيمارستان جهت درمان طبي، جراحي هاي عمومي و تخصصي

- جبران هزينه هاي زايمان شامل زايمان طبيعي ، سزارين و كورتاژ تشخيصي

- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، راديوتراپي، انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، ام ـ آر ـ آي، اكو كارديوگرافي، تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز و آنژيوگرافي چشم

- جبران هزينه هاي جراحي هاي سرپايي شامل: شكستگي ها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ، ليبوم ، تخليه كيست و ليزر درماني.

- جبران هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم

- جبران هزينه هاي سرويس دهي آمبولانس

- جبران هزينه هاي دندانپزشكي

- جبران هزينه هاي دارو، ويزيت، آزمايش و راديولوژي


افراد واجد شرايط دريافت پوشش بيمه درمان

- كليه كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني كه به طور تمام وقت در استخدام بيمه گذار مي باشند همراه افراد تحت تكفل آنها

- فرزندان پسر تا سن 18 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل با ارائه گواهي تحصيلي تمام وقت تا سن20 سال تمام. در مورد دانشجويان، با ارائه گواهي تحصيلي تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجويان پزشكي و دكترا تا سن 26 سال تمام.

- فرزندان دختر تا زمان ازدواج و يا اشتغال به تحصيل

- نوزادان از بدو تولد

- فرزندان معلول ذهني و جسمي بدون در نظر گرفتن سقف سني آنها

- افرادي كه سن آنان بيشتر از 60 سال باشد و نيز افراد غيرتحت تكفل ، شامل شوهر و فرزندان كاركنان خانم و نيز والدين غير تحت تكفل و همچنين فرزندان پسر كاركنان تا سن 25 سال مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي


ساير شرايط بیمه تكمیل درمان گروهی

- در صورت فوت بيمه شده اصلي در مدت قرارداد، خانواده وي مشروط به پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد تحت پوشش مي باشند.

- در صورتي كه سقف سني بيمه شدگان در مدت قرارداد به حد نصاب برسد، مشروط به پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد ، تحت پوشش مي باشند.

استثنائات

در بيمه درمان تكميلي مواردي هست كه جبران هزينه هاي درمان و معالجه آنها در تعهد بيمه گر نبوده و به عبارت ديگر از شمول تعهدات بيمه گر خارج مي باشد، اين موارد تحت عنوان استثنائات به شرح زير است.

جبران هزينه هاي درمان افرادي كه در هنگام عقد قرارداد از كار افتاده كامل و دائم باشند.

جبران هزينه هاي درمان افرادي كه در هنگام عقد قرارداد مجنون باشند.

جبران هزينه هاي درمان عيوب مادرزادي

جبران هزينه هاي اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام گيرد، مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث تحت پوشش در مدت قرارداد باشد.

جبران هزينه هاي سقط جنين، مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه گر.

جبران هزينه هاي عقيم سازي و درمان نازايي، مگر بستن لوله هاي رحم آن هم به عنوان عمل دوم توأم با عمل ديگر بنا بر ضرورت و تشخيص پزشك معالج بيمه شده مشروط بر اينكه در عمل اول شكم باز شده و عمل در تعهد بيمه گر باشد.

جبران هزينه هاي درمان ايدز، بيماري هاي فراگير، ترك اعتياد، چك آپ، خودكشي، قتل و جنايت

حوادث طبيعي مانند زلزله ، سيل ، آتشفشان

جبران هزينه هاي مربوط به تهيه لوازم آرايش، لوازم بهداشتي و متفرقه در بيمارستان از قبيل: شير خشك، صابون، شامپو، خميردندان، جوراب واريس، شكم بند، عينك، عصا و نظاير آن
جبران هزينه هاي درمان بيماري و صدمات ناشي از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، آشوب، اعتصاب، قيام، كودتا، حكومت نظامي و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي ، فعل و انفعالات هسته اي ، شيميايي و ميكروبي ناشي از جنگ.

darman gorohi ma


تعداد بازدید :1250

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 13 + 17