بیمه درمان گروهی كارآفرین

بیمه درمان گروهی کارآفرین

بیمه درمان گروهی كارآفرین بیمه درمان درمان گروهی كارآفرین darman grohi karafarin هزینه های درمان پوشش بیمه درمان پوشش درمان تكمیلی بیمه نامه درمان گروهی هزینه زایمان

بیمه درمان گروهی كارآفرین

تعریف بیمه درمان گروهی :

بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه های مربوط به آن یكی از نگرانی های جدی خانواده ها می باشد. افزایش روز افزون بهای خدمات بیمارستانی از جمله تهیه لوازم، دستمزد پزشكان جراح، دارو، هزینه های اتاق عمل , هزینه های عمومی و هزینه های بستری شدن در بیمارستان در بسیاری از موارد مشكلات مالی قابل ملاحظه ای را برای بیمار و یا سرپرست خانواده به وجود می آورد.

جبران این هزینه ها مستلزم یك برنامه ریزی پس اندازی بلند مدت است كه با دشواری های خاص خود مواجه می باشد. بیمه نامه درمان گروهی با جبران كلیه هزینه های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراكلینیكی، از تحمیل این هزینه ها به خانواده كاركنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به كاركنان و خانواده آنان باز می گرداند. كاركنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگانی تولیدی و خدماتی، طبق قانون باید از طریق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند (بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا ... ) كه به آن اصطلاحا بیمه گر اول گفته میشود.

این بیمه درمان، علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشك و هزینه های خرید دارو ، باید هزینه های درمانی و جراحی در مراكز درمانی را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهی از این هزینه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشكی غیر دولتی, بیمه شده خود متحمل میشود. بیمه گران برای جبران این گونه هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول بیمه گروهی مازاد درمان را عرضه می كنند.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه درمان گروهی :

بطور كلی مزایای پوششی كه می تواند در قالب قرارداد درمان گروهی بر اساس مفاد آیین نامه شماره 74 مصوب شوراعالی بیمه و با رعایت كلیه بخشنامه های ارسالی شركت بیمه كارآفرین به هر یك از بیمه شدگان ارائه گردد بشرح زیر میباشد.

جبران هزینه های بستری ، جراحی (عمومی و تخصصی), انواع سنگ شكن , شیمی درمانی ,رادیوتراپی , آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) در بیمارستان و مراكز جراحی محدود و DAY CARE

افزایش جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مركزی و نخاع ( باستثناء دیسك ستون فقرات ) گامانایف , پیوند ریه, پیوند كبد, پیوند كلیه , پیوند مغز استخوان و قلب

جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین

جبران هزینه هزینه مربوط به نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط IUI ITSC, ,ZIFT ,GIFT , میكرواینجكشن و IVF

جبران هزینه هزینه های پاراكلینیكی نوع اول شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسكن، انواع سی تی اسكن، انواع آندوسكوپی، MRI، اكو كاردیو گرافی، استرس اكو و دانسیتو متری

جبران هزینه هزینه های پاراكلینیكی نوع دوم شامل : تست ورزش، تست آلرژی تست تنفسی ، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم

جبران هزینه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند: ختنه، شكسته بندی ، گچ گیری , كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم ، بخیه، تخلیه كیست، لیزر درمانی و بیوپسی

جبران هزینه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشكی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیك پزشك ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب و فیزیوتراپی

جبران هزینه رفع عیوب انكساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تأیید پزشك بیمه گر

جبران هزینه ویزیت ، دارو ( بر اساس فهرست داروهای مجاز كشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول ) و خدمات اورژانس در موارد غیربستری

جبران هزینه عینك طبی و لنز تماس طبی

جبران هزینه خرید سمعك

جبران هزینه دندان پزشكی

جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری

جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس بین شهری

لازم به توضیح است حداقل تعداد بیمه شدگان جهت ارائه پوشش درمان تكمیلی ( مجموع بیمه شده اصلی و خانواده تحت تكفل آنان ) 50 نفر با رعایت سایر موارد مندرج در آیین نامه شماره 74 می باشد.

بیمه درمان گروهی کارآفرین


تعداد بازدید :1180

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 0 + 10