درمان تكمیلی اس او اس

darman takmili


درمان تكمیلی اس او اس بیمه درمان بیمه تكمیلی درمان bime darman takmili درمان تكمیلی بیمه درمان گروهی bimeh darmani بيمه بيماري zayeman sezarian

بیمه درمان تكمیلی
 
يكي از انواع پوششهاي بيمه اي ، بيمه بيماري (درماني ) است . باتوجه به اينكه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بيماريها بوده است ، ناچار براي بهبودي و معالجه متقبل هزينه هاي سنگين پزشكي ، دارو و اعمال جراحي ونيز مخارج بيمارستان مي شود. به منظور كمك به مردم در چنين مواردي ، شركتهاي بيمه طرحهاي گوناگون بيمه هاي بيماري را ارائه مي كنند. همچنين در اغلب كشورها كاركنان دولت و يا واحدهاي صنعتي و توليدي از طرحهاي بيمه هاي بيماري جمعي استفاده مي كنند.

در حال حاضر بيمه بيماري يكي از رشته هاي مهم بيمه در كشورهاي جهان شمرده مي شود. اين نوع بيمه در كشورايران به صورت بیمه درمان گروهي عرضه مي گردد.

بیمه درمان تكمیلی bime darman takmili پوشش بیمه درمانی بیمه تكمیلی درمان بیمه های درمان تكمیلی گروهی

مواردي كه تحت پوشش بيمه درماني قرار مي گيرد

بيماري در قراردادهاي بيمه درماني بدين صورت تعريف مي شود كه بيماري عبارت است از هرگونه عارضه جسمي و تغيير نامساعد و اختلال در اعمال عادي و طبيعي اعضا و جهازهاي مختلف بدن كه از سوي مراجع پزشكي قابل تشخيص بوده و ارتباطي با اعمال ارادي بيمه شده نداشته باشد.

بنابراين تعهدات بيمه گر عبارت است از جبران كليه هزينه هاي درماني و بيمارستاني هريك از بيمه شدگان كه براساس شرايط قرارداد و با رعايت فرانشيز توافق شده قابل پرداخت است .

به طوركلي تعهدات بيمه گر شامل هزينه هاي ويزيت پزشك ، جراحي ، پانسمان ، انواع آزمايشهاي پزشكي ، مخارج بيهوشي ، هزينه هاي اتاق عمل و جابجايي به بيمارستان ، هزينه هاي دارو، دندانپزشكي ، دندان مصنوعي ، زايمان و سزارین و هرچيز ديگري است كه بيمه گر براساس شرايط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن كرده است .

بیمه درمانی بیمه تكمیلی درمان bime darmani بیمه درمانی گروهی بیمه درمان تكمیلی گروهی bimeh darmani

موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات)

پرداخت هزينه هاي زير خارج از شمول تعهدات بيمه گر است .
كليه هزينه هاي اعمال جراحي كه به منظور زيبايي و يا رفع و كاهش عيب و نواقص طبيعي و مادرزادي پرداخت شود.
كليه هزينه هاي معالجات مربوط به عقيم شدن .
كليه هزينه هاي مربوط به سقط جنين ، جز در مواردي كه طبق مقررات و قوانين موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.
كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چك آپ ، مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج .
كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به بيماريهاي رواني (بجز هزينه هاي مربوط به معالجات اعصاب )
كليه هزينه هاي درماني ناشي از جنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش و بلوا.
كليه هزينه هاي ناشي از حادثه
كليه هزينه هاي تهيه شكم بند، جوراب واريس ، اعضاي مصنوعي براي جبران نواقص مادرزادي .
كليه هزينه هاي درماني كه طبق نظر افراد غيرمجاز به مداخله در امور پزشكي انجام شده باشد، مانند هزينه هاي شكسته بندي و غيره .

توضيح آنكه ، با موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي ، هم مي توان بعضي از موارد خارج ازتعهد را تحت پوشش درآورد و هم ميزان تعهدات بيمه گر را افزايش داد.

بیمه درمان خانواده اس او اس خدمات كمك رسان ایران SOS

darman takmili


تعداد بازدید :6028