حق عضویت اس اواس sos در سال 95

bimesos


حق عضویت اس اواس sos در سال 95 درمان تكميلي اس او اس حق عضویت در اس اواس هزینه سونوگرافي سي تي اسكن darman takmili sos تست ورزش هزينه زايمان و سزارين اس او اس sos

جدول حق عضویت سالیانه شركت كمك رسان ایران SOS از تاریخ 1395/01/01

هزینه زایمان در بیمارستان SOS-شركت كمك رسان ایران-بیمارستان های طرف قرارداد با اس او اس-SOS-تعرفه اس او اس در سال 95 - هزینه عمل جراحی در بیمارستان های طرف قرار داد با اس او اس-بیمه درمان تكمیلی اس او اس-bimeh sos-اس او اس-bime sos-bime komak resan-هزینه زایمان و سزارین در بیمارستان-بیمه SOS-كمك رسان-خدمات اس او اس-bime sos-هزینه بستري در بيمارستان طرف قرارداد با SOS

مبالغ زیر به ریال می باشد

سن تعرفه سالیانه سن تعرفه سالیانه
0-15 10،120،000 40-44 14،500،000
16-24 11،500،000 45-49 15،560،000
25-29 12،000،000 50-54 18،000،000
30-34 13،300،000 55-59 19،400،000
35-39 14،100،000 60-64 20،700،000

 

به تعرفه های فوق معادل ده (10) درصد مبالغ، بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد


خدمات درمان و امداد پزشكي اس او اس SOS (طرح خانواده)

تعرفه اس او اس در سال 95 - شهریه زایمان در بیمارستان SOS-شركت كمك رسان ایران-SOS-هزینه عمل جراحی در بیمارستان های طرف قرار داد با اس او اس-بیمه درمان تكمیلی اس او اس-bimeh sos-اس او اس-bime sos-bime komak resan-هزینه زایمان و سزارین در بیمارستان-بیمه SOS-كمك رسان-خدمات اس او اس-bime sos-هزینه بستري در بيمارستان طرف قرارداد با SOS

دسترسي شبانه روزي به خدمات
تامين هزينه درمان در بيمارستان تا سقف 700,000,000 ريال
تامين هزينه زايمان و سزارين تا سقف 30,000,000 ريال
تامين هزينه هاي پاراكلينيكي و ليزيك تا سقف 20,000,000 ريال (نكته مهم به رنگ صورتي توضيح داده شده)
تامين هزينه اورژانس بيمارستاني تا سقف 3,000,000 ريال
تامين هزينه شيمي درماني تا سقف 200,000,000 ريال
تامين هزينه بيمه حادثه تا سقف 250,000,000 ريال
تامين هزينه ليزر درماني و فيزيوتراپي تا سقف
3,500,000 ريال

تامین غرامت روزانه بستري تا سقف 3,000,000 ریال (به ازای هر شب بستري)
سازماندهي انتقال پزشكي زميني در سراسر ايران
انتقال پزشكي هوايي
خدمات پزشكي در منزل
كمك رساني حقوقي
كمك رساني كامپيوتر
تهيه و ارسال داروي كمياب
تامين هزينه درمان در خارج از كشور
اخذ نظريه دوم پزشكي
نظارت بر درمان
راهنمايي پزشكي
بيمه حادثه


* ليست خدمات تشخيصي و پاراكلينيكي به شرح ذيل مي باشد كه هزينه هاي آن براساس تعرفه سازمان نظام پزشكي، توسط بيمه گر كمك رسان تامين مي گردد

سونوگرافي، ماموگرافي، راديوتراپي، راديولوژي، انواع اسكن و سي تي اسكن، سنجش تراكم استخوان،
نوار عضله و نوار عصب، پاتولوژي، گچ گيري و باز كردن گچ، اكسيزيون و رزكسيون توده، نوار مغز، اسپيرومتري، پريمتري، پاكي متري، اوديومتري، تعيين ميدان ديد، بيوپسي تحت گايد سونو گرافي، انواع آندوسكوپي، انواع ام.آر.آي، تست ورزش، پانسمان، اكوكارديوگرافي، بخيه، ختنه، ليزردرماني، سنگ شكن، ليزيك براي رفع عيوب انكساري چشم بيش از 3 ديوپتر در هر محور براي هر چشم

bimesos


تعداد بازدید :7910