بیمه اس او اس

شماره تماس مشاوره بیمه های تکمیلی درمان و عمرو بازنشستگی : 09128188872

بیمه اس او اس بیمه sos

بیمه پول خدمتی از بیمه کارافرین

money insurance


بیمه پول خدمتی از بیمه کارافرین بیمه پول کارافرین بیمه سرقت سرقت از منازل مسكوني دزدي از بانكها سرقت از واحدهاي تجاري مسکوکات در صندوق

معرفی بیمه نامه پول و بیمه سرقت

وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسکوکات موجود در صندوق بانکها ، موسسات و شرکتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه با شکستن حرز ، آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، زلزله ، شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند .

کلیه وجوه در حین نقل و انتقال توسط بیمه گذار، در مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .

نگاهی به بیمه سرقت :

هر ساله در سراسر دنيا، وجوه نقد، جواهر آلات و ساير اجناس قيمتي به وسيله دزدان به سرقت مي رود و اين سرقتها مبالغ هنگفتي را دربرمي گيرند عليرغم استفاده از سيستمهاي پيشرفته در كارخانه ها، منازل و واحدهاي تجاري ، دزدان حرفه اي همچنان به كار خود ادامه مي دهند. از آنجمله سارقان منازل مسكوني ، دله دزدان فروشگاهها،كيف زنها، سارقان بانكها و جواهرفروشيها، دزدان انبارهاي كالا، سارقان مسلح و ساير گروههاي فعال در اين زمينه رامي توان نام برد
با توجه به زيان هنگفتي كه اين دزديها براي انسانها به وجود مي آورد براي اولين بار درحدود يك صد سال پيش مؤسسه لويدز لندن اقدام به ارائه بيمه نامه دزدي كرد

به طور كلي پوشش بيمه دزدي و سرقت را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد :

الف- بيمه سرقت از منازل مسكوني
ب- بيمه سرقت از واحدهاي تجاري وصنعتي (مغازه ها، ادارات ، انبارها، كلوپهاي ورزشي و كارخانه ها)
پ- بيمه دزدي از بانكها
در اين نوع بيمه نامه ، > خطر دزدي < و خساراتي كه در اثر دزدي به بيمه گذار وارد مي شود، بيمه مي گردد. معمولابيمه دزدي با ساير بيمه نامه ها تركيب مي شود كه از رايج ترين آنها تركيب با بيمه آتش سوزي است

- موارد تحت پوشش بيمه گر

لازم به توضيح است كه بيمه دزدي ، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان كالا) و يا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشياء مورد بيمه و يا خسارات وارد به محلي را كه اشياء مورد بيمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار مي دهد.
اما در بيمه دزدي خسارات وارد به اموال زماني قابل جبران است كه سرقت با شكستن حرز همراه باشد و سارق ياسارقان به يكي از طرق زير به قصد سرقت وارد محل مورد بيمه شده باشند
- شكستن در يا پنجره و يا سوراخ كردن سقف و ديوار
- ورود به محل مورد بيمه بطور مخفيانه
- ورود به محل مورد بيمه از طريق بالا رفتن از ديوار
- ورود از در مورد بيمه بوسيله كليدهاي ساختگي
- باز كردن در با كليدهاي اصلي مشروط بر اينكه كليدهاي مزبور به صورت غيرقانوني و از راه دزدي در اختياردزدان قرار گرفته باشد
باتوجه به مطالب ذكر شده ، كليه خسارات وارد به اشياء مورد بيمه اعم از سرقت ، بروز خسارت به اشياء و يا خودمورد بيمه ، غارت اموال بيمه اعم از اينكه با اعمال زور و حادثه توأم باشد يا خير، تحت پوشش بيمه اي قرار دارد
در بيمه دزدي منازل مسكوني مي توان وجوه نقد، فلزات قيمتي و اوراق بهادار را نيز با توافق بيمه گر و تا مبلغ معيني بيمه كرد كه معمولا در اين مورد حدود تعهدات بيمه گر محدود است . سرقتهاي مسلحانه از بانكها در زمان حمل وجوه نقد بين شعب و خزانه و يا موجودي صندوقها و پشت گيشه ها هم براساس شرايط خاصي تحت پوشش قرار مي گيرد

خطرات ناشي از تصادف اتومبيل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به هواپيماي حامل وجوه نقد واوراق بهادار، از جمله هواپيما ربايي هم تحت پوشش بيمه اي است . معمولا حق بيمه اين گونه بيمه نامه ها در مورد خزانه ها باتوجه به نوع خزانه و امكانات ايمني و نگهداري آن محاسبه مي شود، حال آنكه وجوه در راه و در جريان حمل و همچنين وجوه موجود در شعبه و گيشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امكانات ايمني محاسبه مي گردد. در سرقت از بانكها، معمولا سرقتهايي كه با شكستن حرز همراه است و يا سرقتهاي مسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. سرقت توسطكاركنان بيمه گذار (كاركنان بانك ) تحت پوشش نيست . در پوشش دزدي بانكها، باتوجه به نوع فعاليت آنها، اوراق بهادار، مسكوكات طلا و ارزهاي خارجي هم داراي پوشش هستند

- موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات )

در انواع بيمه نامه دزدي ، موارد زير مستثني و خارج از تعهد بيمه گراست . مگراينكه با توافق قبلي بيمه گر و بيمه گذار، بعضي از آنها با اضافه نرخ تحت پوشش قرار گيرند
- خسارات وارد به وجوه نقد، ارزهاي خارجي ، تمبر، سفته و انواع اوراق بهادار
- خسارات ناشي از تباني و همدستي دزد با هر يك از كاركنان و مستخدمان بيمه گذار
- خسارات مستقيم ناشي از اشعه يون زا، راديواكتيويته ، تشعشعات و سوخته هاي هسته اي وفضولات اتمي و يا مواد منفجره در محل مورد بيمه
- خسارات ناشي از جنگ داخلي و خارجي ، غارت ، اقدامات خصمانه دشمن خارجي ،شورش ،بلوا، ضبط، قيام و ملي شدن
- عدم النفع ناشي از خسارت
- عدم صداقت و امانت كاركنان بيمه گذار
- اشتباهات دفتري ، حسابداري و كامپيوتري (عمدي يا سهوي )
- خسارات ناشي از حمل پول در وسيله حمل بدون محافظ، جز در مواردي كه اضطراري و معقول باشد

money insurance


تعداد بازدید :1726

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده بیمه اس او اس نمایندگی بیمه sos نمایندگی اس او اس شرکت کمک رسان ایران بیمه کمک رسان

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب بیمه کمک رسان نماینده اس او اس بیمه sos بازاریابی بیمه سرمایه گذاری سرمایه سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه sos

sos

sos

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه sos

sos iranassistance

بیمارستانهاو مراکز درمانی اس او اس
sos
sos
بیمه درمان گروهی عمرو حوادث بیمه کارآفرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه درمان بیمه sos

بيمه درمان تكميلي sos


بیمه sos bime sos

bimeh komak resan


bime sos

بیمه درمان خانواده اس او اس


بیمه sos بیمه اس او اس خیابان گاندی
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه اس او اس بیمه سامان جدول هزینه های عضویت در بیمه sos
بیمه کمک رسان ایران تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي sos

bime sos


بیمه اس او اس و درمان تکمیلی خانواده

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر و درمان خانواده کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمرو حوادث بیمه پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول تعرفه اس او اس و بیمه عمر

بیمه عمر گروهی کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه sos

مراکزدرمانی sos

بیمه اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime komak resan iran sos

بیمه sos


بیمه sos
بیمه sos کارآفرین

بیمه sos پاسارگاد
بیمه sos ثالث کارآفرین بیمه sosه عمر کارآفرین
بیمه عمر و بیمه sos بیمه sos
بیمه sos بیمه اس او اس بیمه اس اواس بیمه sos بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی بیمه خدمات درمانی پورتال بیمه دانا sos insurance بیمه تکمیلی sos سایت بیمه بیمه تکمیلی پارسیان بیمه تکمیلی البرز شرایط بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی دانا مراکز طرف قرارداد کمک رسان مراکز کمک رسان تهران تعرفه های دندانپزشکی بیمه sos بیمارستانهای طرف قرار داد بیمه کار آفرین در شیراز بيمه sos شامل چه خدماتي مبلغ هزینه هر نفربیمه sos مبلغ هزینه هر نفر بیمه sos مرکز بیمه sos بیمه کوثر بیمه اس او اس شرایط بیمه sos نمایندگی های بیمه کمک رسان ایران لیست سونوگرافی قرارداد بیمه کمک رسان سامان پاسارگاد مرکز پرداخت خسارت بیمه تکمیلی بیمه اس ام اس اطلاعات بیشتر راجع به بیمه اس او اس بیمه اختیاری انفرادی سال ۹۵ مراکز طرف قرارداد پاراکلنیکی با بیمه کمک رسان ایران در تهران طرح خانواده دکتر اقدسی بیمارستان ایرانشهر کمک رسان ایران مراکز طرف قرارداد بیمه sos مراکز تصویر برداری sos کمک رسان بیمه اس او اس کمک رسان sos آزمایشگاههای طرف قراردادsos طرف قرارداد اس او اس پاسارگاد طرف قرارداد بیمارستان sos عینک شهباز قرارداد sosدندانپزشکی كمك رسان ايران لیست مراکز درمانی sos لیست مراکز درمانی بیمه sos ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ sos مراکز sos ،راکز طرف فرداد بیمه اس او اس bimesos بیمه آسماری bime asmari بیمه تکمیلی آسماری s.o.s طرف قرارداد sos کمک رسان آدرس دندانپزشکیه بیمه کمکرسان آدرس كلينيك واريس پرديس نور آدرس مراکز sos آدرس مراکز sos در تهران آدرس مرکز پزشکی هسته ای پارس آزمایشگاه sos آزمایشگاه طرف قرارداد کمک رسان اطلاعات کمک رسان اكمك رسان بیمه اس او اس بيمارستانهاي طرف قرارداد sos بیمه طرف قرارداد بیمارستان جم بیمه کمک بیمه اس او اس بیمه کمک رسان ایران پاتوبیولوژی فردا تصویر برداری بیمارستان نجمیه درمانگاه شبانه روزی حکیم توس دکتر اقدسی بیمارستان ایرانشهر رادیولوژی sos سالمند sos سایت کمک رسان ایران سونو گرافی تریتا سونوگرافی طرف قرارداد sos طرف قرارداد sos مراکز درمانی طرف قراردا sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos کمک رسان ایران کلینک کمک رسانها مراکز طرف قرارداد کمک رسان مراکز کمک رسان تهران مراکزدرمانی sos مرکز امبو لانس sos مرکز پزشکی هسته ای سارا مشاوران حقوقی sos کلينيکهاي آسماری کلینیک تخصصی بیمارستان سورنا کلینیک سونوگرافی تهران تعرفه های دندانپزشکی بیمه sos

شرکت کمک رسان ایران

درمان تکمیلی اس او اس

بیمه های درمان گروهی و خدمات sos

بیمه تکمیل درمان و شرکت اس اواس

شرکت خدمات کمک رسان ایران sos
کمک رسان ایران sos