بیمه بدنه و مسئولیت كشتی كارافرین

ship insurance

بیمه بدنه و مسئولیت كشتی كارافرین بیمه بدنه ومسئولیت كشتی جبران خسارت بدنه كشتی خسارت های وارد به شناورها تركیدن دیگ بخار شكستن شفت كشتی bime kashti

معرفی بیمه نامه بدنه و مسئولیت كشتی شركت بیمه كارآفرین

در بیمه بدنه و مسئولیت كشتی خسارت های وارد به بدنه شناور ها و مسئولیت مالكان انها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود .

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه بدنه و مسئولیت كشتی

خطرها و خسارتهای قابل پرداخت در این بیمه شامل موارد زیر است

خطر ها و خسارت های وارد به شناور ها

آتش سوزی و انفجار ،طوفان

به گل نشستن و یا برخورد با صخره

تصادم شناور بیمه شده با شناور های دیگر

برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی كه از آنها سقوط كند به مورد بیمه

برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیر و یا تجهیزات و تاسیسات ساحلی

وقوع زمین لرزه

فوران آتشفشان

برخورد صاعقه به كشتی

حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی كالا

تركیدن دیگ بخار

شكستن شفت

زیان همگانی و هزینه های نجات

در مورد شناور های صیادی، علاوه بر خطرها و خسارت های فوق، حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی ماهی صید شده و همچنین خسارت وارد به وسایل و ادوات صیادی دارای پوشش می باشد .

مسئولیت ناشی از تصادم

در صورت تصادم شناور بیمه شده با شناور یا شی دیگر اعم از شناور و یا ثابت، مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت و پرداخت وجه و یا وجوهی بابت موارد زیر تحت پوشش قرار می گیرد:

تلف یا آسیب دیدگی كشتی دیگر یا محمولات آن كشتی و یا شی دیگر

تاخیر یا زمان معقول ناشی از عدم استفاده از كشتی دیگر یا محمولات آن كشتی و یا شی دیگر

زیان همگانی،هزینه نجات یا هزینه نجات قراردادی كشتی دیگر یا محصولات آن كشتی به شخص یا اشخاص

ship insurance


تعداد بازدید :3961

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 19 + 20