بیمه مسئولیت حرفه ای پزشكان كارآفرین

bimeh masouliyat

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشكان كارآفرین بیمه مسئولیت bime masouliat بیمه پزشكان بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان بیمه مسئولیت پزشكان

معرفی بیمه نامه مسئولیت بیمه پزشكان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان در قبال اشخاصی كه بعلت خطا، اشتباه و یا قصور بیمه گذار (پزشكان) در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال جراحی و بطور كلی انجام امور پزشكی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه پزشكان

استثنائات بیمه نامه پزشكان

1- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنكه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشكی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.

2- بیمه گذار بدلیل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور، تمركز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

3- امور پزشكی و درمانی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

4- هر نوع خسارتی كه منشاء آن تشعشعات یونیزه كننده یا رادیو اكتیو و انرژی هسته ای باشد مگر آنكه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

5- عدم النفع

6- عمد بیمه گذار

7- جرایم و جزای نقدی.

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشكان

در صورت آسیب جسمی یا روانی و یا فوت بیماران ناشی از امور پزشكی انجام شده از سوی بیمه گذار و احراز مسئولیت وی :

((غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد ))

bimeh masouliyat


تعداد بازدید :12393

نظرات و سوالات شما

حداکثر نرخ پوشش بیمه مسئولیت برای پزشکان برای جراحی های زیبایی چقدر؟

  • 1396/01/12

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 4 + 12