بیمه بدنه و مسئولیت کشتی کارافرین

ship insurance

بیمه بدنه و مسئولیت کشتی کارافرین بیمه بدنه ومسئولیت کشتی جبران خسارت بدنه کشتی خسارت های وارد به شناورها ترکیدن دیگ بخار شکستن شفت کشتی bime kashti

معرفی بیمه نامه بدنه و مسئولیت کشتی شرکت بیمه کارآفرین

در بیمه بدنه و مسئولیت کشتی خسارت های وارد به بدنه شناور ها و مسئولیت مالکان انها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود .

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه بدنه و مسئولیت کشتی

خطرها و خسارتهای قابل پرداخت در این بیمه شامل موارد زیر است

خطر ها و خسارت های وارد به شناور ها

آتش سوزی و انفجار ،طوفان

به گل نشستن و یا برخورد با صخره

تصادم شناور بیمه شده با شناور های دیگر

برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه

برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیر و یا تجهیزات و تاسیسات ساحلی

وقوع زمین لرزه

فوران آتشفشان

برخورد صاعقه به کشتی

حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی کالا

ترکیدن دیگ بخار

شکستن شفت

زیان همگانی و هزینه های نجات

در مورد شناور های صیادی، علاوه بر خطرها و خسارت های فوق، حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی ماهی صید شده و همچنین خسارت وارد به وسایل و ادوات صیادی دارای پوشش می باشد .

مسئولیت ناشی از تصادم

در صورت تصادم شناور بیمه شده با شناور یا شی دیگر اعم از شناور و یا ثابت، مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت و پرداخت وجه و یا وجوهی بابت موارد زیر تحت پوشش قرار می گیرد:

تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا شی دیگر

تاخیر یا زمان معقول ناشی از عدم استفاده از کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا شی دیگر

زیان همگانی،هزینه نجات یا هزینه نجات قراردادی کشتی دیگر یا محصولات آن کشتی به شخص یا اشخاص

ship insurance


تعداد بازدید :12774

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 8 + 14