مسئولیت مدنی کارفرما بیمه آسیا

مسئولیت اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی کارفرما بیمه آسیا مسئولیت مدنی کارفرما بیمه کارفرمای آسیا مسئولیت مدنی ابنیه بیمه مسئولیت آسیا کارفرمایان واحدهای صنعتی مسئولیت اشخاص ثالث masoliyat madani

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما بیمه آسیا شامل رشته های ذیل است :

1- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در ارتباط با خسارات مالی وارد بر اشخاص ثالث (بیمه نامه مکمل)

2- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

3- بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان

4- بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

مسئولیت اشخاص ثالث


تعداد بازدید :10279

نظرات و سوالات شما

نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی برای 12 نفر چقدره؟

  • 1395/12/16

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 11 + 16