بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز

بیمه سرقت ماشین

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز بیمه اجباری شخص ثالث بیمه حوادث راننده بیمه شخص ثالث البرز بیمه البرز bime shakhs sales بیمه خودرو و ماشین تعهدات بیمه شخص ثالث

 رشد فزاینده پدیده شهرنشینی و زندگی صنعتی در کنار نیاز و تمایل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجایی ها، به رغم مزایای بی شمار تبعات و مصائب پیچیده ای را به دنبال داشته است. سالیانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز در حوادث و تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از کارافتادگی به سختی زندگی می گذرانند. بیمه به عنوان ضامن آرامش و تأمین امنیت خاطر می تواند به کمک انسان ها شتافته و از تحمیل هزینه های سرسام آور و غیرقابل جبران ناشی از مسئولیت جبران خسارات مادی بکاهد. این شرکت افتخار دارد در راستای رسالت خود با ارائه پوشش های بیمه ای شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوی نیاز و تقاضای بیمه گذاران محترم باشد.

بیمه اجباری شخص ثالث

 

بر اساس قانون (اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷)، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفد تا وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی نزد یکی از شرکت های بیمه، بیمه نمایند. این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی که در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه بیمه شده به افراد ثالث وارد شود را جبران می نماید. طبق قانون مزبور حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه اعلامی در هرسال و در بخش خسارت مالی حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی می باشد. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه نامه اختیاری تحصیل نماید.
پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز
خطرات تحت پوشش در بیمه شخص ثالث
هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خساراتی که از محمولات وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.

خسارت های قابل جبران :

۱- خسارت بدنی:
شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی، موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می باشد

۲- خسارت مالی:
خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالی تا ۵/۲ درصد مبلغ ریالی دیه اعلامی در ماههای حرام منوط به رویت هم زمان خودروهای مقصر و زیاندیده، دارا بودن بیمه نامه های معتبر طرفین حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بیمه گر و قبول تقصیر از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتی که خسارت وارده بیش از مبلغ مذکور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامی انجام می پذیرد.
ب:بیمه اجباری حوادث راننده
بیمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی راننده مسبب حادثه را جبران می کند.
خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار خواهد بود.

ملاحظات :
۱- پوشش این بیمه نامه شامل راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه می باشد اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد.
۲- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه باشد و وقوع حادثه ناشی از مستی، یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان وی نباشد.
۳- مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه نامه ضوابط مندرج در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه است.
۴- چنانچه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه گر به میزان غرامت دریافتی کاهش خواهد یافت.

تخفیفات :
در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی اعلام نشود، هنگام تمدید بیمه نامه شخص ثالث اجباری، مازاد اختیاری و حوادث راننده تخفیف عدم خسارت سالیانه به شرح ذیل اعمال می گردد: 
 

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بیشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 
توجه مهم برای بیمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:

- به محض افزایش دیه توسط قوه قضائیه بیمه گذاران محترم می توانند برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خود به واحدهای صدور این شرکت مراجعه نماید.

نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث

بیمه گذار می تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه سال قبل به یکی از واحدهای صدور بیمه مراجعه نموده ، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی کارشناس بیمه تکمیل نماید. بیمه گذار می بایست حق بیمه را به صورت وجه نقد پرداخت و رسید آن را به بیمه گر ارائه نماید و پس از آن بیمه گر اقدام به صدور بیمه نامه نموده و بیمه نامه را به بیمه گذار تحویل می نماید.

بیمه سرقت ماشین


تعداد بازدید :20445

نظرات و سوالات شما

زانتیا مدل ۹۰ با سه سال تخفیف هزینه بیمه ش چقدره؟

  • 1395/12/14

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 17 + 19