بيمه دندانپزشكي كمك رسان ايران اس او اس sos

اس او اس sos

بيمه دندانپزشكي كمك رسان ايران اس او اس sos بيمه دندانپزشكي اس اواس طرح خدمات دندانپزشكي اس او اس كمك رسان ايران بيمه دندان پزشكي بيمه دندان پزشكي اس او اس اس او اس انفرادي خدمات كمك رسان اس او اس iranassistance

شماره تماس : 09122721479

 

بيمه دندانپزشكي شركت كمك رسان ايران اس او اس sos

به دنبال درخواست مكرر اعضا براي اضافه نمودن طرح بيمه دندانپزشكي به مزاياي عضويت در كمك رسان و پس از اجراي موفق طرح هاي حذف فرانشيز بستري، تخفيف عدم خسارت و پوشش ويزيت، دارو و آزمايش قبل و بعد از بستري و پس از كسب موافقت بيمه گر كمك رسان طرح بيمه دندانپزشكي كمك سان از تاريخ 1397/01/01 در دسترسي متقاضيان قرار داد.

مشخصات عمده طرح بيمه دندانپزشكي كمك رسان ايران sos به شرح زير است
سقف تعهدات ساليانه 12000000 ريال
حق عضويت ساليانه 3900000 ريال براي هر نفر
ميزان فرانشيز 30%
دوره انتظار 3 ماه

تعرفه : تعرفه هاي پيوست و ساليانه با مراكز طرف قرارداد.
شرط عضويت : درخواست همه اعضاء مندرج در فرم درخواست عضويت و يا تمديد
مراكز طرف قرارداد sos در تهران : 56 مركز و كلينيك.
امكان مراجعه به مراكز و مطب هاي طرف قرارداد آزاد است، اما هزينه بر اساس تعرفه هاي قراردادي محاسبه مي گردد.
مدارك مورد نياز : تكميل فرم درخواست عضويت، تصوير كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه

هزينه خدمات بيمه دندانپزشكي بين 15 تا 20 درصد از كل هزينه هاي خدمات درماني و داروئي كشور را تشكيل داده و پس از هزينه هاي بستري دومين رتبه را در هزينه هاي درماني و داروئي كشور دارد.

 

فقدان بيمه هاي مناسب دندانپزشكي موجب آن گشته كه نزديك به 90 درصد از هزينه هاي دندانپزشكي بدون هرگونه پوشش بيمه اي از جيب مردم پرداخت شود.

 

متوسط هزينه هاي دندانپزشكي بيش از 3 برابر متوسط هزينه هاي راديولوژي و بيش از 5 برابر هزينه خدمات آزمايشگاهي است. بيش از 91 درصد از خدمت دندان پزشكي در مراكز خصوصي عرضه مي گردند.

 

شركت كمك رسان ايران sos باتوجه به نياز روزافزون مردم به اين خدمات و با فراهم ساختن يك شبكه خدمات بيمه دندانپزشكي متشكل از دهها كلينيك تخصصي و با استفاده از پوشش هاي مناسب صادره از سوي بيمه گر طرح خدمات دندانپزشكي را در دسترس اعضاء خود قرار مي دهد.

اس او اس sos


تعداد بازدید :46015

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 0 + 10