بیمه زندگی و تشکیل سرمایه بیمه رازی

تشكيل سرمايه

بیمه زندگی و تشکیل سرمایه بیمه رازی بیمه نامه زندگی تشکیل سرمایه بیمه رازی bimeh razi سرمایه گذاری bime omr va havades بیمه نامه عمروحوادث

یکی از ممتازترین و جامع ترین بیمه نامه های عمر در شرکت بیمه رازی با نام طرح طلوع به هموطنان عزیز ارائه می گردد . بیمه نامه عمروحوادث بیمه رازی یکی از کاملترین نوع بیمه نامه عمر است که متناسب با درآمد و مبلغ در نظر گرفته شده توسط بیمه گذاران طراحی شده و در اختیار آنان گذاشته می شود . بیمه نامه عمروحوادث بیمه رازی شامل تعهدات بیمه ای است که ترکیبی جامع از پوشش های سه رشته اصلی بیمه های اشخاص ( بیمه عمر – درمان – حادثه ) می باشد.

در بیمه نامه زندگی و تشکیل سرمایه بیمه رازی ، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه ، بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید. نرخ سود سرمایه گذاری به میزان نرخ بهره فنی اعلام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری های شرکت بدست آید به عنوان سود مشارکت در منافع به حساب اندوخته بیمه نامه منظور می گردد.

تعهدات و پوشش های بیمه زندگی و تشکیل سرمایه :

تعهد پرداخت سرمایه پایان دوره:

در صورت حیات بیمه شده اندوخته تشکیل شده در پایان مدت بیمه نامه به بیمه گذار و یا هر شخص دیگری که به عنوان ذینفع تعیین شده باشد، پرداخت می گردد.

این اندوخته با سود تضمین شده 18% برای 5 سال اول ، سود 15% برای 5 سال دوم و برای سالهای بعد از آن با توجه به شرایط اقتصادی تا پایان مدت بیمه نامه محاسبه می گردد.

پوشش سرمایه فوت به هر علت :

در صورت فوت بیمه شده به علت بیماری و یا حادثه به میزان حداقل 10.000.000 ریال و حداکثر تا سقف 2.000.000.000 ریال با توجه به انتخاب بیمه گذار در هنگام خرید بیمه نامه ، به ذینفع بیمه نامه پرداخت می گردد.

در این حالت مانده اندوخته بیمه نامه با سرمایه فوت بیمه نامه در سال فوت ، تجمیع شده و پرداخت می گردد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 0 سال و حداکثر 70 سال تمام میباشد.

پوشش سرمایه فوت به علت حادثه :

در صورت فوت بیمه شده به علت حوادث مشمول بیمه، مبلغی تحت عنوان سرمایه فوت به علت حادثه حداکثر تا سقف 4.000.000.000 ریال با احتساب سرمایه بیمه عمر و با توجه به میزان سرمایه خریداری شده به ذینفع بیمه نامه پرداخت می گردد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 12 سال تمام و حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه میباشد.

این پوشش با ضریبی معین از سرمایه فوت به هر علت ( ضریب حادثه 0 تا 4 برابرسرمایه بیمه عمر ) به درخواست بیمه گذار محاسبه می گردد.

پوشش سرمایه امراض خاص:

پرداخت هزینه های درمانی برای بیما ریهای سخت و پر هزینه از قبیل انواع سرطانها، تومورها، سکته های قلبی و مغزی و انجام اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی (قلب ، کبد ، کلیه ، ریه ، مغز استخوان ) مربوط به بیمه شده حداکثر تا سقف 200.000.000ریال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابی می باشد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 12 سال تمام و حداکثر 60 سال تمام می باشد.

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی به علت حادثه :

در صورت بروز حوادث مشمول بیمه برای بیمه شده پرداخت غرامت نقص عضو ناشی از حادثه حداکثر تا سقف 2.000.000.000 و با توجه به مبلغ انتخابی صورت می گیرد .

در این پوشش به نسبت درصد از کارافتادگی عضو آسیب دیده از محل سرمایه ، غرامت محاسبه گردیده و به بیمه شده پرداخت می گردد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 12 سال تمام و حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه میباشد.

پوشش هزینه پزشکی به علت حادثه :

در صورت بروز حادثه برای بیمه شده ، پرداخت هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان حداکثر 10% سرمایه فوت بیمه نامه با توجه به مبلغ انتخابی پرداخت می گردد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 12 سال تمام و حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه میباشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه :

در صورت بروز حوادث مشمول بیمه برای بیمه شده و از کار افتادگی دائم و کامل وی(100%) ، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می گردد .

این معافیت از تاریخ بروز حادثه تا پایان مدت بیمه نامه با ارائه کامل پوشش های بیمه نامه و استفاده از تمامی مزایا و تسهیلات دیگر برای مدت باقی مانده بیمه نامه صورت می گیرد.

سن بیمه شدگان مشمول این پوشش حداقل 12 سال تمام و حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه میباشد.

مزایا و تسهیلات متعدد بیمه نامه :

بهره مندی از پوشش های بیمه نامه از بدو تولد بیمه شده :

طبق شرایط این بیمه نامه بیمه شدگان با سن کمتر از یکسال می توانند از بیمه نامه عمر طرح طلوع به مدت حداکثر 30 سال بهره مند گردند.

در این شرایط با توجه به اینکه قصد والدین از خرید این بیمه نامه تامین آتیه و سرمایه گذاری جهت فرزندان می باشد ، بیمه رازی سعی دارد حتی الامکان تا شروع سن 13 سالگی بیمه شده ، با ارائه بیمه نامه ، بدون پوشش های اضافی و محسابه حد اقل سرمایه فوت ، بیشترین بازده سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم آورد.

تعیین حق بیمه با توجه به توان مالی بیمه گذار با هر روش پرداخت و حداقل هر قسط 500.000 ریال برای هر یک از روش های پرداخت حق بیمه.

شرکت ها ی بیمه معمولا"اقساط حق بیمه را به صورت ماهیانه ،دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه ،شش ماهه ،سالیانه و یکجا دریافت می نمایند.

امکان کاهش و تعدیل اثرات منفی تورم برسرمایه و پوشش های بیمه نامه با منظور نمودن درصد رشد سالیانه از ابتدا یا هر زمان از مدت بیمه نامه .

درصد رشد حق بیمه پرداختی در هر سال به میزان حداکثر تا 20%

درصد رشد پوشش های بیمه نامه در هر سال به میزان حداکثر تا 20%

بیمه گذاران می توانند مبالغی غیر از حق بیمه پرداختی را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بیمه نامه به منظور سرمایه گذاری پرداخت نموده و از مزایا و سود بیشتری برخوردار گردند .

پرداخت وام به میزان 90% ارزش بازخریدی که پس از پایان سال دوم صورت گرفته و مبلغ آن بدون نیاز به ضامن و با شرایط بازپرداخت دو ساله و به دفعات به شرط تسویه کامل وامهای اخذ شده قبلی به بیمه گذار پرداخت می گردد .

امکان دریافت بخشی از اندوخته در طول مدت بیمه نامه از انتهای سال دوم بیمه نامه به بعد و حداکثر تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه.

محاسبه سود بیمه نامه به صورت روزشمار بوده و در نتیجه پرداخت مبلغ خسارت ، وام و سایر پرداخت ها دقیقا" به روز می باشد.

عدم تعلیق بیمه نامه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه به شرط داشتن اندوخته . (با توجه آئین نامه در صورتی که اندوخته بیمه نامه جهت برداشت حق بیمه پوشش ها و هزینه های بیمه نامه کفایت کند بیمه نامه معتبر می باشد.)

پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که مبلغ اقساط خود را زودتر از موعد پرداخت می نمایند.

امکان انتقال بیمه نامه از یک بیمه گذار به بیمه گذار دیگر با رعایت ضوابط مربوطه .

چنانچه بیمه نامه در یک دوره زمانی بازخرید شده و یا به هر دلیل فسخ گردد ، به درخواست بیمه گذارامکان برگشت بیمه نامه به حالت جاری وجود داشته و می توان از پوشش های بیمه نامه مجددا" اسفاده نمود.

معافیت از پرداخت مالیاتهای مستقیم طبق مفاد24،136و 137 قانون مالیاتی کشور.

معافیت از قانون ارث و پرداخت سرمایه بیمه نامه به افرادی که توسط بیمه شده معرفی گردیده اند .

مصون بودن سرمایه بیمه نامه از ادعای طلبکاران

امکان تغییر شرایط بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه اعم از کاهش و یا افزایش حق بیمه ، سرمایه فوت و پوشش های اضافی و... ( این بند شامل تغییر در شرایطی است که طبق ضوابط قابل تغییر می باشند برای مثال شخص بیمه شده پس از صدور بیمه نامه قابل تغییر نمی باشد. )

با شروع سن 13 سالگی هرگونه درخواست جهت برقراری پوششهای اضافی با تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی جدید و تایید شرکت بیمه امکان پذیر می باشد.

اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد.

نمونه جداول استعلام بیمه نامه عمر طرح طلوع

مثال 1 : چنانچه بیمه گذار بخواهد مبلغی را به عنوان اندوخته اولیه در شرکت بیمه رازی سرمایه گذاری کند پس از کسر هزینه های اداری و کارمزد با احتساب سود 18% محاسبه و پس از پایان مدت بیمه نامه علاوه بر سرمایه مورد نظر مبلغ واگذاری را دریافت می کند. اطلاعات مورد نظر طبق جدول شماره (1) و با احتساب اندوخته 10،000،000 ریال در جدول ذیل نشان داده شده است.
 

جدول (1)

سال بیمه ای

سن
بیمه شده

مجموع
حق بیمه پرداختی بیمه عمر

سرمایه بیمه عمر (فوت به هر علت)

سرمایه فوت به علت حادثه

سرمایه امراض خاص

اندوخته
بیمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

16،863،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

69،735،322

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

217،769،159

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

562،628،794

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،331،679،837

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،999،060،811

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

6،546،005،042

 

مثال 2 : اگر یک فرد 30 ساله یک بیمه نامه به مدت 30 سال وبا پرداخت حق بیمه سالانه 6،000،000 ریال، با ضریب افزایش حق بیمه سالانه 10% و افزایش سرمایه سالانه 5% و دارا بودن تمامی پوششهای اضافی اعم از معافیت از پرداخت

حق بیمه ، امراض و نقص عضو ناشی از حادثه خریداری نماید، در پایان قرارداد شرکت بیمه رازی مبلغ 5،807،961،267ریال با احتساب سود تضمینی به بیمه گذار پرداخت می نماید.
 

جدول (2)

سال بیمه ای

سن
بیمه شده

مجموع حق بیمه پرداختی بیمه عمر

سرمایه بیمه عمر (فوت به هر علت)

سرمایه فوت به علت حادثه

سرمایه امراض خاص

اندوخته
بیمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

5،299،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

47،315،296

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

172،674،479

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

471،927،285

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،149،246،704

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،632،122،617

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

5،807،961،267

 

تشكيل سرمايه


تعداد بازدید :18076

نظرات و سوالات شما

من می خوام این بیمه را با بیمه عمر کارآفرین مقایسه کنم، کدومشون سود بیشتر میدن؟

  • 1395/12/13

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 19 + 20