بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان کارآفرین

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان کارآفرین بیمه مسئولیت bime masouliat بیمه پزشکان بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان بیمه مسئولیت پزشکان

معرفی بیمه نامه مسئولیت بیمه پزشکان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در قبال اشخاصی که بعلت خطا، اشتباه و یا قصور بیمه گذار (پزشکان) در تشخیص،معالجه،مداوا،اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه پزشکان

استثنائات بیمه نامه پزشکان

1- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.

2- بیمه گذار بدلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور، تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

3- امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

4- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

5- عدم النفع

6- عمد بیمه گذار

7- جرایم و جزای نقدی.

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان

در صورت آسیب جسمی یا روانی و یا فوت بیماران ناشی از امور پزشکی انجام شده از سوی بیمه گذار و احراز مسئولیت وی :

((غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد ))

بیمه مسئولیت پزشکان


تعداد بازدید :25365

نظرات و سوالات شما

حداکثر نرخ پوشش بیمه مسئولیت برای پزشکان برای جراحی های زیبایی چقدر؟

  • 1396/01/12

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 18 + 19