بیمه اعتباری گروهی شرکت کارآفرین

credit insurance

بیمه اعتباری گروهی شرکت کارآفرین بیمه اعتباری گروهی بیمه اعتباری کارافرین قرارداد فروش اقساطی صدور بیمه نامه اعتباری bime etebari grohi

معرفی بیمه نامه بیمه اعتباری گروهی

مؤسسات و شرکت هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا کالا و خدمات را اقساطی می فروشند، با وجود آنکه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تأخیر در وصول آن روبرو هستند. برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسک ها را پوشش می دهند .

شرکت بیمه کارافرین با ارائه بیمه های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تأخیر در وصول مطالبات را کاهش می دهد. بیمه کارآفرین همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد و موجب کاهش هزینه های حقوقی و قضایی مؤسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطی می شود.

به خاطر داشته باشید :

1- در بیمه های اعتباری، اعتباردهنده (که با ریسک عدم وصول مطالبات خود مواجه است) بیمه گذار خواهد بود و با پرداخت حق بیمه، بیمه نامه برای او صادر خواهد شد، نه برای اعتبار گیرنده (که دین برگردن اوست).

2- بیمه نامه اعتباری، برای یک موضوع مشخص اعتباری یا فروش اقساطی و به صورت گروهی صادر می شود؛ بیمه گذار نمی تواند به صورت گزینشی فقط برخی از اعتبارگیرندگان یا مشتریان خود را (که بد حساب تلقی می کند) تحت پوشش قرار دهد؛ طبق ضوابط بیمه اعتباری، کلیه اعتبارگیرندگان، تحت پوشش قرار می گیرند.

3- تعداد اعتبار یا قرارداد فروش اقساطی که تحت پوشش بیمه اعتباری قرار می گیرند نباید از 25 مورد در سال کمتر باشد.

4- بیمه نامه اعتباری جایگزین وثیقه های ملکی یا مالی نمی شود، بلکه اخذ چنین وثیقه هایی یکی از شرایط صدور بیمه نامه اعتباری می باشد.

5- نرخ حق بیمه در این نوع بیمه به عواملی نظیر چگونگی اعتبارسنجی مشتریان توسط بیمه گذار، نوع وثیقه های اخذ شده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگی خواهد داشت.

credit insurance


تعداد بازدید :9752

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 5 + 13