بیمه انرژی شرکت بیمه کارافرین

energy insurance

بیمه انرژی شرکت بیمه کارافرین بیمه انرژی شرکت بیمه کارآفرین سکوهای نفتی پالایشگاههای نفت و گاز حمل اموال و تجهیزات مقاطعه کاری شرکتهای بیمه اتکایی bime energy

معرفی بیمه نامه انرژی

عملیات کشف‚ استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا ( بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر ) مستلزم سرمایه گذاری های کلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است که در معرض ریسک هایی فراتر از از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند .

شرکت بیمه کارآفرین ریسک شرکتهای فعال در بخش انرژی از جمله سکوهای نفتی ‚ پالایشگاههای نفت و گاز واحدهای پتروشیمی ‚ حمل اموال و تجهیزات مقاطعه کاری ‚ طراحی و نصب ‚ حریق ‚ زیان ناشی از توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان داخلی و خارجی آنان را تحت پوشش قرار می دهد .

شرکت بیمه کارآفرین با استفاده از طرح حهای شرکتهای بیمه ای معتبر در سطح جهان و در قالب بیمه نامه های استاندارد شرکتهای بیمه اتکایی برای فعالیت های بخش انرژی با بهترین شرایط مناسب ترین پوششهای بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می کند .

energy insurance


تعداد بازدید :11433

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 6 + 13