بیمه پارسيان


بیمه پارسيان بيمه پارسيان bime parsian شركت سرمايه گذاري تدبير بيمه عمر parsian insurance بيمه درمان بيمه حوادث آتش سوزي بيمه خودرو

شركت بيمه پارسيان (سهامي عام) براساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوزشماره 5200 بيمه مركزي ايران در عرصه بيمه كشور آغاز به كار نموده است.سرمايه شركت درحال حاضر دو هزار ميليارد ريال مي باشد.

عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از :

بانك پارسيان
شركت سرمايه گذاري تدبير
شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

فعاليت بيمه پارسيان به استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي وقانون تاسيس بيمه مركزي ايران به موجب پروانه شماره5200 مورخ 28/2/1382 و اخذ مجوز فعاليت در انجام كليه امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي اموال ، مسئوليت و اشخاص مي باشد. درحال حاضر بيمه پارسيان از نظر سرمايه (دو هزار ميليارد ريال) و سهم بازاربيمه هاي خصوصي ، بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي گردد.
    
رسالت بيمه پارسيان ، ايجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام درارائه خدمات متمايز به اشخاص حقيقي وحقوقي براي پوشش ريسك ها و جبران خسارت ها و همچنين ارائه خدمات مشاوره در زمينه مديريت ريسك و ايمني (شناخت ، ارزيابي ، تجزيه،تحليل و تفكيك ريسك ) جهت اخذ صحيح ترين بيمه نامه ها جهت تامين و گسترش حداكثر پوشش بيمه اي همراه با كاهش هزينه هاي بيمه گذار مي باشد.

ساختار بيمه پارسيان تاكيد خاصي بر مطالعات و برنامه ريزي راهبردي و ابزارسازي بيمه اي و همچنين ايجاد و گسترش فن آوري اطلاعات داشته و تلاش مي كند با استفاده از تازه ترين نرم افزارهاي بيمه اي و آخرين فن آوري رايانه اي موجود ، كليه پوشش هاي بيمه اي مورد انتظار را با دقت و كيفيت و سرعت عرضه نمايد.

پوشش اتكايي كليه ريسك هاي صنعتي بيمه پارسيان با هر ميزان سرمايه به صورت 100% با استفاده از بالاترين تراز درجه بندي و اعتبار شركت هاي بيمه اتكائي دنيا ، بخش ديگري از ارائه خدمات بيمه پارسيان مي باشد.

در كليه شعب بانك پارسيان در مراكز استاني Bank Assurance ارائه خدمات بيمه پارسيان درسراسركشور با به كارگيري جديدترين شيوه خدماتي و شهرهاي بزرگ منجر به گسترش چشمگير سهم بازار و توسعه خدمات در جهت تامين رضايت مشتريان بوده است. بيمه پارسيان طي سالهاي متوالي فعاليت خود تاكنون بعنوان صد شركت برتر كشور توسط سازمان مديريت صنعتي معرفي شده است.

خدمات ارائه شده از سوي بيمه پارسيان به شرح ذيل :

بيمه خودرو

هر حادثه رانندگي مي تواند باعث بروز خسارت (اعم از مالي و جاني) براي اشخاص ثالث ، راننده و سرنشينان خودرو گردد. خسارات وارده به افراد داخل و خارج از خودرو، اعم از راننده خودرو، در صورتيكه شما مقصر حادثه باشيد را توان با خريد "بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده " و مازاد ثالث جبران نمود و خسارات وارده به وسيله نقليه خودتان را مي توان از طريق خريد "بيمه نامه بدنه خودرو" جبران كرد

بيمه عمر

شركت بيمه پارسيان با ارائه بيمه نامه هاي عمر اين آرامش خاطر را به شما و عزيزانتان هديه مي دهد كه در آينده از امنيت مالي مناسبي برخوردار شويد

بيمه عمر زنان خانه دار
 
بيمه آتش سوزي

بيمه آتش سوزي پوششي است براي جبران خسارات وارده به اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول كه با توجه به نياز مشتري ارائه شده و با جبران زيان وارده، بيمه گذار را از نظر مالي به حالت قبل از حادثه برمي گرداند

بيمه مسئوليت

شركت بيمه پارسيان با ارائه انواع بيمه هاي مسئوليت اگر شرايطي پيش آيد و شما در موقعيتي قرار گيريد كه مسئول يك حادثه شناخته شويد اين امكان را براي شما فراهم مي سازد كه بتوانيد جبران خسارت نمائيد

بيمه باربري

حمل و نقل كالاها يكي از اجزاي لاينفك هر فعاليت تجاري، بازرگاني يا توليدي مي باشد، همواره احتمال بروز مخاطرات براي محموله هاي كالاي شما وجود دارد. آن چه آرامش را در لحظه هاي بروز خطر براي شما به ارمغان مي آورد، برخورداري از يك بيمه باربري (حمل و نقل كالا) با پوشش هاي مناسب مي باشد

بيمه حوادث

بيمه حوادث سرمايه مناسبي را جهت بهبود شرايط خانواده هاي حادثه ديده تامين مي نمايد

بيمه درمان

ارزشمندترين دارايي هر انسان سلامتي جسم و جان او است. از آنجائيكه افزايش روز افزون هزينه هاي درمان همواره يكي از نگراني هاي جدي افراد بوده، لذا جهت آمادگي انسانها در مواجهه با مشكلات اقتصادي كه در اثر بيماري هاي گوناگون اتفاق مي افتد مي بايد تدابير مناسبي در نظر گرفت. يكي از اين راه ها تامين پوشش بيمه درمان مي باشد

بيمه مهندسي

شركت بيمه پارسيان، به عنوان يكي از معتبرترين شركت هاي بيمه اي كشور اين افتخار را دارد كه ضمن شناخت نيازها و نگراني هاي دست اندركاران، با استفاده از توان بالاي مالي، دانش فني و متخصصين خبره خود، به شما پوشش هاي مناسبي جهت انتقال ريسك هاي مالي تهديد كننده پروژهاي عمراني، صنعتي و زيربنايي ارائه نمايد