بیمه ما


بیمه ما بیمه ما بیمه جامع عمر bime mellat ma شركت بیمه ما bimeh ma بیمه ما Ma insurance بیمه ملت

شركت بيمه " ما " با شماره 407563 در تاريخ 04/13/ 1390 به ثبت رسيده است و در تاريخ 1390/04/15تحت شماره 13763/ 90 پروانه فعاليت خود را در انواع بيمه هاي اموال ، اشخاص و مسئوليت از بيمه مركزي ايران دريافت كرده است و از آن تاريخ تا كنون توانسته است با به كارگيري نيروي انساني كارآمد و بهره گيري از كارشناسان متخصص در صنعت بيمه ، به جايگاه خوبي در ميان شركت هاي بيمه دست يابد .شركت بيمه "ما" هم اكنون با بيش از20 شعبه و 1000 نماينده در سراسر كشور در انواع رشته هاي بيمه فعاليت مي كند و آماده خدمت رساني به بيمه گزاران محترم است

موسسان و سهامداران عمده شركت بيمه " ما " عبارتند از :

شركت تعاونی اعتبار كاركنان بانك ملت
شركت تعاونی مصرف كاركنان بانك ملت
شركت تعاونی خردمندان صابرعصر
بانك ملت
شركت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
شركت گروه مالی ملت
شركت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
شركت پالايشگاه نفت جي
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

شركت بیمه ما ارائه دهنده خدمات بیمه ای مانند بیمه های اشخاص (بیمه عمر انفرادی و بیمه عمر جامع)، اموال و مسئولیت