بیمه آسماری


بیمه آسماری شركت بیمه آسماری بیمه آسماری بیمه تكمیل درمان بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان بیمه دندانپزشكی آسماری asmari insurance

درباره شركت بیمه آسماری

شماره تماس : 09128188872

شركت بیمه آسماری به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد اداری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و پس از طی تشریفات قانونی و با مجوز بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس و به شماره ۹۶۵۵ در منطقه آزاد كیش ثبت گردیده است.

از جمله عوامل موثر در تاسیس بیمه آسماری نیاز بازار بیمه و كشش بازار تقاضا در ایران، به ویژه در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات كیفی بیمه در سطح بین المللی می باشد.

شركت بیمه آسماری با استفاده بیش از یك صد سال تجربه كارشناسی مدیران و كارشناسان تراز اول صنعت بیمه در سطح كشور و همكاری های دو جانبه در زمینه دانش فنی بیمه ای، با بزرگترین شركت های بیمه منطقه ای و بین المللی و همچنین با دسترسی به بزرگترین بازار های جهانی بیمه، می تواند كمك ارزنده ای برای ارزیابی و انتقال ریسك در چهارچوب بیمه های اتكایی بین المللی، در راستای حفظ و حراست از سرمایه های كشور در مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ارائه نماید.

استفاده از دانش روز دنیا و ارائه جدیدترین محصولات بیمه ای رایج در سطح بین المللی، مدیریت ریسك و ایجاد اطمینان نهایی برای امنیت در سرمایه گذاری های ملی و بین المللی در كشور بخشی از استراتژی بیمه آسماری می باشد.

برخی از خدمات بیمه ای شركت بیمه آسماری

بیمه دندانپزشكی شركت بیمه آسماری
بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان
بیمه تكمیل درمان آسماری
بیمه غرامت روزانه بستری در بیمارستان
بیمه نامه مسافرتی آسماری
بیمه مسافرتی مسافران ورودی