بیمه های ضروری

بیمه های مسافرتی

bime mosaferati


بیمه های مسافرتی بیمه های مسافرتی سفر به خارج بیمه مسافرتی رایزشوتز bimeh mosafart be kharej بیمه مسافرتی Reiseschutz بیمه مسافرتی رایس شوتز bime mosaferati بیمه های مسافرتی سفر به خارج بیمه مسافرتی رایزشوتز بیمه مسافرتی reiseschutz بیمه مسافرتی رایس شوتز reise schutz

کلیه کسانی که از کشورمان خارج میشوند در معرض حوادث گوناگون قرار دارند که بعضاً می توانند هزینه های بالای درمانی یا غیره به بار آورند. صدور بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور، در کشور مبداء توسط یکی از بیمه گران داخلی آسان است که به این منظور شرکت های بیمه قرارداد به منظور ارائه خدمات با شرکت های بیمه خارجی (بیمه گر اتکایی ) منعقد می نماید که شرکت بیمه گر اتکایی جهت جبران خسارت بیمه شده بر طبق مقررات و شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام مینماید.

بیمه های مسافرتی سفر به خارج

بیمه مسافرتی رایزشوتز

بیمه مسافرتی Reiseschutz

بیمه مسافرتی رایس شوتز

بیمه مسافرتی Reise-Schutz

bime mosaferati


تعداد بازدید :2313

همکاری با بیمه

ثبت نام کاربر

ثبت نام بازاریاب بیمه کمک رسان نماینده اس او اس بیمه sos بازاریابی بیمه سرمایه گذاری سرمایه سود و سرمایه

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام نماینده

ثبت نام نماینده بیمه اس او اس نمایندگی بیمه sos نمایندگی اس او اس شرکت کمک رسان ایران بیمه کمک رسان

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید