بیمه های مسافرتی

bime mosaferati


بیمه های مسافرتی بیمه های مسافرتی سفر به خارج بیمه مسافرتی رایزشوتز bimeh mosafart be kharej بیمه مسافرتی Reiseschutz بیمه مسافرتی رایس شوتز bime mosaferati بیمه های مسافرتی سفر به خارج بیمه مسافرتی رایزشوتز بیمه مسافرتی reiseschutz بیمه مسافرتی رایس شوتز reise schutz

کلیه کسانی که از کشورمان خارج میشوند در معرض حوادث گوناگون قرار دارند که بعضاً می توانند هزینه های بالای درمانی یا غیره به بار آورند. صدور بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور، در کشور مبداء توسط یکی از بیمه گران داخلی آسان است که به این منظور شرکت های بیمه قرارداد به منظور ارائه خدمات با شرکت های بیمه خارجی (بیمه گر اتکایی ) منعقد می نماید که شرکت بیمه گر اتکایی جهت جبران خسارت بیمه شده بر طبق مقررات و شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام مینماید.

بیمه های مسافرتی سفر به خارج

بیمه مسافرتی رایزشوتز

بیمه مسافرتی Reiseschutz

بیمه مسافرتی رایس شوتز

بیمه مسافرتی Reise-Schutz

bime mosaferati


تعداد بازدید :3388
بيمه sos

بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه

انواع بيمه درمان تکميلي

بيمه هاي درمان تکميلي

بيمه sos

اين پوشش بيمه اي جهت جبران هزينه هاي درمان مازاد بر تعهدات سازمانهاي بيمه گر پايه ( شامل بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و ... ) ارائه مي گردد و نگراني بيمه شدگان را از پرداخت هزينه هاي هنگفت درمان برطرف مي نمايد.

بيمه تکميلي sos

پيشگامي کمک رسان در ورود به عرصه رقابتي صنعت بيمه، تجربيات ارزنده اي را در اختيار اين شرکت قرارداده است، که نتايج عمده آن عقد قراردادهاي بزرگ در زمينه بيمه هاي درماني توسط اين شرکت بوده و هر ساله با بررسي برآيند چنين قراردادهايي، طرح ها و ايده هاي نويني بر پايه اصل مشتري مداري تجلي مي يابد.

بيمه تکميلي انفرادي

بي ترديد بهينه و بهنگام سازي پوشش هاي بيمه هاي درمان تکميلي در قالب خدمات برتر، از راهبردهاي اصلي اين شرکت بوده و مديريت بيمه درمان با الهام از آن، همواره بر کيفيت خدمات خود در يک فرايند بلند مدت خواهد افزود.

بيمه تکميلي انفرادي و sos

بيمه هاي درمان تکميلي عمدتاً بصورت گروهي صادر ميشود و صدور آن بصورت انفرادي مقدور نمي باشد. بيمه گزار مي تواند تمامي کارکنان و يا حداقل 70 درصد آنان بهمراه اعضاي خانواده تحت تکفل قانوني را تحت پوشش بيمه درمان تکميلي قرار دهد و انواع آن عبارتند از :

بيمه اس اواس sos

بيمه هاي درمان کامل :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گر متعهد است کليه هزينه هاي درمان بيمه شدگان را براساس ميزان تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد جبران نمايد.

بيمه هاي درمان تکميلي :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گزاران داراي بيمه گر اول يا پايه هستند و بيمه گر دوم متعهد جبران بخشي از هزينه هاي درمان براساس تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد فيمابين مي باشد تمام يا بخشي از فرانشيز تعين شده در بيمه هاي درمان تکميلي معمولاً از طرف بيمه گر اول تامين ميگردد.

بيمه درمان خانواده :
در اين نوع بيمه ها اعضاي يک خانواده با شرايط ويژه اي تحت پوشش قرار ميگيرند صدور اينگونه بيمه نامه ها با حق بيمه اي نسبتاً گرانتر از بيمه هاي گروهي و منوط به سلامتي کامل بيمه شدگان در زمان صدور مي باشد .

خطرات و ريسک هاي تحت پوشش بيمه هاي درمان تکميلي

پوشش هاي بيمه اي که براي گروه هاي بالاتر از 50 نفر صادر مي گردد جهت جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني که مازاد بر سهم بيمه گر پايه بوده و بيمه گذاران با توجه به شرايط و خواسته هاي خود مي توانند با عقد قرارداد مربوطه از تمام يا بخشي از خدمات ذيل استفاده نمايند :

- جبران هزينه هاي بستري ، جراحي ، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گاماناپف و انواع سنگ شکن در بيمارستان ها و مراکز جراحي محدود و Day Care.

- جبران اعمال جراحي تخصصي شامل جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزي نخاع ، گامانايف ، قلب ، پيوند ريه ، پيوند کبد ، پيوند کليه و پيوند مغز استخوان

- جبران هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين

- جبران هزينه هاي درماني نازايي و ناباروري

- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انکساري چشم(نظير عمل ليزيک ، لازک و ...)

- جبران هزينه هاي پاراکلينيکي (تشخيص درماني) شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسکن، انواع سي تي اسکن، انواع آندوسکوپي، ام .آ ر. آي، اکوکارديوگرافي، استرس اکو، دانسيتومتري، تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفس (اسپيرومتري-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سيستومتري يا سيستوگرم)، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم و اعمال مجاز سرپائي شامل شکستگي و در رفتگي، گچگيري، ختنه، بخيه، کرايوتراپي، اکسيزيون ليپوم، بيوپسي ، تخليه کيست و ليزر درماني

- جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشکي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب ، فيزيوتراپي

- جبران هزينه هاي ويزيت و دارو

- جبران هزينه هاي دندانپزشکي

- جبران هزينه خريد سمعک

- جبران هزينه عينک و لنز تماس طبي

- جبران هزينه تهيه اعضاء طبيعي بدن

- جبران هزينه اروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحي مورد نياز باشد

- جبران هزينه تشخيص بيماري ها و ناهنجاري هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان

- جبران هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاتر از 70 سال در بيمارستان

- هزينه آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشکي

بيمه درمان تکميلي و sos

بيمه تکميلي انفرادي و sos