بیمه های مسئولیت

bime masooliat


تعریف بیمه مسئولیت ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود بیمه های مسئولیت بيمه مسئوليت پزشکان بيمه مهندسان ناظر مسئولیت مستاجران‌ مسئوليت‌ آسانسور بیمه مسئوليت‌ حرفه‌اي‌

تعریف بیمه مسئولیت

ممكن است براثر غفلت يا قصور فردي ، خساراتي مالي و جاني به اشخاص ثالث وارد شود. كه در نتيجه ، آن فردمحكوم به پرداخت غرامت به اشخاص ثالث شود.

در مواردي نيز مسئوليت و يا خساراتي ناشي از توليد، ساخت ،اداره و مديريت و يا ارائه خدمات سرويس و نگهداري در مورد اشخاص ثالث وجود دارد (حتي در مورد منازل مسكوني )، ممكن است بواسطه امور شغلي از قبيل بازسازي ، پذيرايي ، ساخت و توليد در بعضي مواقع خسارات جاني و مالي سنگيني به افراد وارد آيد كه مسئوليت اين موارد متوجه كارفرماست.

غفلت فردي ممكن است منجر به خسارت مالي يا صدمه جاني به شخص يا اشخاص ثالث گردد و شخص خاطي مسئول جبران خسارات و صدمات وارده است .

به همين منظور وجود بيمه اي مانند بيمه مسئوليت مي تواند حائز اهميت خاصي باشد در سالهاي اخيراين نوع بيمه داراي رشد و گسترش بالايي بوده است .

خسارات ناشي از مسئوليت براثر عمل اشتباه و غفلت آميز يك شخص حقيقي و يا حقوقي كه در انجام كاري كليه اقدامات احتياطي را رعايت نكرده واقع مي شود.

لازم به توضيح است كه بيمه نامه هاي مسئوليت در هيچ موردي در قبال اقدامات و اعمال عمدي بيمه گذار كه منجر به خسارات مالي و جاني شود، پوشش ارائه نمي دهد.
زيرا حادثه بيمه پذير، به حادثه اي اطلاق مي شود كه اتفاقي باشد. به همين دليل خسارات عمدي ، خارج از تعهد اين نوع بيمه نامه قرار مي گيرد.

از انواع بيمه نامه هاي مسئوليت مي توان به بيمه نامه هاي مسئووليت زیر اشاره کرد :

بیمه مسئولیت مالكان مستغلات

بيمه مهندسان ناظر

بيمه دامپزشکان

بيمه مسئوليت مدیران آژانس های مسافرتی

بیمه مسئولیت مستاجران

بیمه مسئولیت توليد كنندگان

بیمه مسئولیت مقاطعه كاران

بيمه مسئوليت آسانسور

بیمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت پزشکان

بيمه مسئوليت پیراپزشکان

و ...

bime masooliat


تعداد بازدید :2529
بيمه sos

بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه

انواع بيمه درمان تكميلي

بيمه هاي درمان تكميلي

بيمه sos

اين پوشش بيمه اي جهت جبران هزينه هاي درمان مازاد بر تعهدات سازمانهاي بيمه گر پايه ( شامل بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و ... ) ارائه مي گردد و نگراني بيمه شدگان را از پرداخت هزينه هاي هنگفت درمان برطرف مي نمايد.

بيمه تكميلي sos

پيشگامي كمك رسان در ورود به عرصه رقابتي صنعت بيمه، تجربيات ارزنده اي را در اختيار اين شركت قرارداده است، كه نتايج عمده آن عقد قراردادهاي بزرگ در زمينه بيمه هاي درماني توسط اين شركت بوده و هر ساله با بررسي برآيند چنين قراردادهايي، طرح ها و ايده هاي نويني بر پايه اصل مشتري مداري تجلي مي يابد.

بيمه تكميلي انفرادي

بي ترديد بهينه و بهنگام سازي پوشش هاي بيمه هاي درمان تكميلي در قالب خدمات برتر، از راهبردهاي اصلي اين شركت بوده و مديريت بيمه درمان با الهام از آن، همواره بر كيفيت خدمات خود در يك فرايند بلند مدت خواهد افزود.

بيمه تكميلي انفرادي و sos

بيمه هاي درمان تكميلي عمدتاً بصورت گروهي صادر ميشود و صدور آن بصورت انفرادي مقدور نمي باشد. بيمه گزار مي تواند تمامي كاركنان و يا حداقل 70 درصد آنان بهمراه اعضاي خانواده تحت تكفل قانوني را تحت پوشش بيمه درمان تكميلي قرار دهد و انواع آن عبارتند از :

بيمه sos

بيمه هاي درمان كامل :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گر متعهد است كليه هزينه هاي درمان بيمه شدگان را براساس ميزان تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد جبران نمايد.

بيمه هاي درمان تكميلي :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گزاران داراي بيمه گر اول يا پايه هستند و بيمه گر دوم متعهد جبران بخشي از هزينه هاي درمان براساس تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد فيمابين مي باشد تمام يا بخشي از فرانشيز تعين شده در بيمه هاي درمان تكميلي معمولاً از طرف بيمه گر اول تامين ميگردد.

بيمه درمان خانواده :
در اين نوع بيمه ها اعضاي يك خانواده با شرايط ويژه اي تحت پوشش قرار ميگيرند صدور اينگونه بيمه نامه ها با حق بيمه اي نسبتاً گرانتر از بيمه هاي گروهي و منوط به سلامتي كامل بيمه شدگان در زمان صدور مي باشد .

خطرات و ريسك هاي تحت پوشش بيمه هاي درمان تكميلي

پوشش هاي بيمه اي كه براي گروه هاي بالاتر از 50 نفر صادر مي گردد جهت جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني كه مازاد بر سهم بيمه گر پايه بوده و بيمه گذاران با توجه به شرايط و خواسته هاي خود مي توانند با عقد قرارداد مربوطه از تمام يا بخشي از خدمات ذيل استفاده نمايند :

- جبران هزينه هاي بستري ، جراحي ، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گاماناپف و انواع سنگ شكن در بيمارستان ها و مراكز جراحي محدود و Day Care.

- جبران اعمال جراحي تخصصي شامل جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مركزي نخاع ، گامانايف ، قلب ، پيوند ريه ، پيوند كبد ، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان

- جبران هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين

- جبران هزينه هاي درماني نازايي و ناباروري

- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم(نظير عمل ليزيك ، لازك و ...)

- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي (تشخيص درماني) شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، انواع آندوسكوپي، ام .آ ر. آي، اكوكارديوگرافي، استرس اكو، دانسيتومتري، تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفس (اسپيرومتري-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سيستومتري يا سيستوگرم)، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم و اعمال مجاز سرپائي شامل شكستگي و در رفتگي، گچگيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي ، تخليه كيست و ليزر درماني

- جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشكي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيك پزشكي ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب ، فيزيوتراپي

- جبران هزينه هاي ويزيت و دارو

- جبران هزينه هاي دندانپزشكي

- جبران هزينه خريد سمعك

- جبران هزينه عينك و لنز تماس طبي

- جبران هزينه تهيه اعضاء طبيعي بدن

- جبران هزينه اروتز كه بلافاصله بعد از عمل جراحي مورد نياز باشد

- جبران هزينه تشخيص بيماري ها و ناهنجاري هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان

- جبران هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاتر از 70 سال در بيمارستان

- هزينه آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشكي

بيمه درمان تكميلي و sos

بيمه تكميلي انفرادي و sos