بيمه هاي عمر و اشخاص

بیمه های بازنشستگی


بيمه عمرو بازنشستگي و اشخاص شامل بيمه هاي بيمه هاي تمام عمر وبيمه عمرزماني و بيمه ها مختلط پس انداز و بيمه هاي مستمري و بيمه ها بازنشستگي و بيمه هاي عمر گروهي بيمه عمر بيمه هاي عمر و اشخاص بيمه هاي تمام عمر بيمه عمرزماني بيمه ها مختلط پس انداز بيمه هاي مستمري بيمه ها بازنشستگي بيمه هاي عمر گروهي

بيمه هاي عمرو اشخاص

صدور مختلف  بيمه هاي  عمر در جهان 
جوامع  انساني  نيازهاي  مختلف  اقتصادي  دارند و با همين  ديدگاه  شركتهاي  بيمه  طرحهاي  متفاوتي  متناسب  با نياز اين  جوامع  ارائه  داده اند. آنچه  ما در اينجا به  آن  اشاره  مي  كنيم  تقسيم  بندي  مختلف بيمه هاي  عمر است ، حال  آنكه  هريك  از نمونه هاي  ذكر شده  داراي  زير گروههاي  بسيار متفاوتي  است .

بيمه عمر بيمه هاي تمام عمر بيمه عمر زماني بيمه هاي بارنشستگي
>بيمه هاي تمام عمر
>بيمه عمرزماني
>بيمه ها مختلط پس انداز
>بيمه هاي مستمري
>بيمه ها بازنشستگي
>بيمه هاي عمر گروهي


بيمه  هاي  تمام  عمر
خطر فوت
در اين  نوع  پوشش  بيمه اي ، قرارداد براي  تمام  مدت  عمر بيمه گذار بسته  مي شود، و حق  بيمه  نيز به طور سالانه  پرداخت  مي گردد. البته  مي توان  ترتيب  پرداخت  حق  بيمه  را طوري  تنظيم  كرد كه  براي  تمام عمر نباشد، بلكه  با رسيدن  بيمه گذار به  سن  بازنشستگي  خاتمه  پيدا كند. سرمايه  تعيين  شده  در صورت فوت  بيمه  شده  به  وراث  قانوني  او پرداخت  مي شود.


بيمه  عمر داراي  انواع  ديگري  است  از قبيل  :
>بيمه  تمام  عمر با پرداخت  حق  بيمه  در تمام  طول  قرارداد
>بيمه  تمام  عمر با پرداخت  محدود حق  بيمه 
>بيمه  عمر مشترك 


بيمه  عمر زماني
بيمه  عمر در صورت  فوت  و يا به  اصطلاح  ديگر بيمه  عمر ساده  زماني ، نوعي  از بيمه  اشخاص  است كه  پوشش  بيمه اي  براي  مدت  معيني  ارائه  مي شود سرمايه  بيمه  در صورت  فوت  بيمه  شده  در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل  پرداخت  است  و در صورتي كه  بيمه شده تا پايان  قرارداد درقيد حيات باشد وجهي بابت  تعهدات  بيمه گر به  بيمه گذار پرداخت  نخواهد شد. اين  گونه  بيمه نامه ها براي  مدتهاي  كمتر از يك سال  و تا چندين  سال  صادر مي شود. انواع  ديگر بيمه هاي  عمر زماني  به  شرح  زير مي باشد:
>بيمه هاي  عمر زماني  قابل  تبديل
>بيمه هاي  عمر زماني  با سرمايه  نزولي  (مانده  بدهكار)
>بيمه  هاي  عمر زماني  قابل  تمديد


بيمه عمرو تامين آينده فرزندان بيمه عمرو تامين آتيه

بيمه  هاي  مختلط پس انداز
و به  دليل  همين  خصوصيت ، بيمه هاي  مختلط پس انداز از رايج ترين  نوع  بيمه هاي  عمر محسوب مي شود. اين  نوع  بيمه  نامه  در چند دهه  اخير به  علت  ارائه  پوششهاي  مناسب  در صورت  فوت  نابهنگام  بيمه  گذار براي  بازماندگان  او و نيز جنبه  پس اندازي  و ذخيره سازي  آن  براي  زماني  كه  بيمه گذار در قيدحيات  است ، از استقبال  همگاني  برخوردار شده  است .
بيمه  هاي  عمرو پس انداز بيمه عمرو تشكيل سرمايه
اين  بيمه نامه  داراي  اشكال  متفاوتي  است  كه  به چند نمونه  از آن  اشاره  مي كنيم .
>بيمه هاي  پس انداز سرمايه گذاري
>بيمه نامه  پس انداز با كاهش  حق  بيمه  در سالهاي  اول 
>بيمه  نامه  پس انداز با دو برابر سرمايه  در صورت  فوت
>بيمه نامه  پس انداز با دو برابر سرمايه  در صورت  حيات 
>بيمه  نامه  پس انداز با حق  انتخاب


بيمه  هاي  مستمري
در بيمه نامه هاي  مستمري ، بيمه گر پرداخت  مستمري  را براي  مدت  معين  و يا تمامي  حيات  بيمه  شده تعهد مي كند. اين  نوع  بيمه نامه  در كشورهاي  پيشرفته  و مترقي  با استقبال  و درخواست  عامه  مردم  مواجه شده  است . به  عبارت  ساده تر بيمه هاي  مستمري  به  كار افرادي  مي آيد كه  در دوران  حيات  و فعاليت  خودسرمايه اي  را اندوخته اند و اينك  مي خواهند حداكثر بهره  را از آن  بگيرند. معمولا افرادي  كه  نگران  حال بازماندگان  خود نيستند و نمي خواهند ارثيه اي  از خود برجاي  گذارند و مايل  نيستند در دوران  پيري  وازكارافتادگي  با مشكلات  مالي  مواجه  گردند روبه  سوي  بيمه هاي  مستمري  مي آورند.
بيمه عمروسرمايه گذاري كمك رسان ايران  بيمه اس اواس بيمه sos بيمه عمر bimeh Omr بيمه كارآفرين بيمه بازنشستگي بيمه زنان خانه دار bimeh omr va sarmaye سود مركب بيمه كمك رسان بيمه درمان تكميلي اس او اس
بيمه هاي  مستمري  داراي  انواع  متفاوتي  به  شرح  زير است  :
> مستمري  با برگشت  حق  بيمه 
> مستمري  متغير
> مستمري  مضاعف 
> مستمري  مخفف 
> مستمري  با فاصله 
> مستمري  بلافاصله 
در بيمه نامه هاي  مستمري ، به  خلاف  بيمه هاي  عمر خطر زيستن  طولاني   بيمه گذار براساس  جداول مرگ  و مير تحت  پوشش  قرار مي گيرد.


بيمه هاي  بازنشستگي
بيمه هاي  بازنشستگي  خصوصي  در كليه  كشورهاي  پيشرفته  و مترقي  جهان  ريشه  در توسعه  اقتصادي و اجتماعي  ساختار قرن  بيستم  دارد و هدف  آن  ايجاد پوشش  اقتصادي  براي  تعدادي  از انسانهاي  پير،مسن  و از كارافتاده  است . در اين  روزگار مشكلات  تأمين  منابع  مالي  و اقتصادي  سالخوردگان  مسئله اي مهم  و روبه  دامنه يابي  به  شمار مي رود، اگرچه  صرف  وجود مشكل  نمي تواند توجيه  كننده  پديده  گسترش روزافزون  اين  گونه  طرحها باشد. باتوجه  به  اين  كه  امكانات  كار و فعاليت  براي  افراد بازنشسته  و مسن كاهش  مي يابد در حالي  كه  همزمان  نيازهاي  مادي  و اقتصادي  و درماني  آنها افزايش  پيدا مي كند، بيمه هاي  بازنشستگي  راه  حلي  براي  تهيه  يك  درآمد اضافي  براي  روزگاران  پيري  و ناتواني  است .

بيمه هاي  عمر گروهي
آنچه  ما امروز به  نام  بيمه هاي  گروهي  مي شناسيم ، يكي  از پديده هاي  جديد شمرده  مي شود و بيش  از60 تا 70 سال  از پيدايش  آن  نمي  گذرد. بيمه هاي  گروهي  طرحي  است  كه  براساس  آن  تعداد زيادي  ازمزاياي  بيمه اي  استفاده  مي كنند. رشد و توسعه  بيمه هاي  گروهي  در جهان ، همزمان  با انقلاب  صنعتي  دراروپا آغاز شد و باتوجه  به  وامهاي  رفاهي  كارفرمايان  و به  منظور تأمين  كاركنان  خود و افراد تحت  تكفل آنها از ارائه  اين  گونه  پوششها توسط شركتهاي  بيمه  استقبال  گرديد.

كليه  طرحهاي  عمر كه  به  طور خلاصه  از آنها نام  برديم  قابليت  ارائه  گروهي  را دارند. بيمه هاي  گروهي  داراي  نرخ  پايين ترند و در ضمن  اصول  و شيوه  بيمه گري  آنها هم  سهل تر و ساده تر است . اين  گونه قراردادها توسط كارفرمايان  با بيمه گران  منعقد مي شود و مدت  آن  معمولا يكساله  است . نحوه  تعيين سرمايه  بيمه اي  معمولا به  صورت  چند برابر حقوق  ماهانه ، يعني  30، 60 يا 120 برابر آن  است .

خطراتي  كه  بيمه گر تعهدي  در جبران  خسارت  آن  ندارد:
بيمه  عمر هم  مانند ساير رشته هاي  بيمه  داراي  استثنائاتي  است  كه  شامل  خطرات  زير مي شود، مگراين  كه  بين  بيمه گر و بيمه گذار توافق  ديگري  شده  باشد.
خودكشي  و يا سعي  در خود كشي  توسط بيمه  شده  در طول  دو سال  اول  بيمه نامه . دربعضي  ازكشورها شرايط بيمه نامه  اين  مدت  را يك  سال  و بعضي  3 سال  ذكر كرده اند.


خطر جنگ ، شورش ، آشوب ، بلوا.
فوت  ناشي  از مشاركت  در مسابقات  سرعت ، پروازهاي  اكتشافي  و اكروباتي .
در اين  گونه  موارد، بيمه گر تعهدي  در جبران  خسارت  ندارد و صرفاً به  پرداخت  ذخيره  رياضي  درمورد بيمه نامه هايي  كه  داراي  ذخيره  رياضي  است  اكتفا مي كند.

بیمه های بازنشستگی


تعداد بازدید :7764
بيمه sos

بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه بيمه اس او اس بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه sos بيمه

انواع بيمه درمان تکميلي

بيمه هاي درمان تکميلي

بيمه sos

اين پوشش بيمه اي جهت جبران هزينه هاي درمان مازاد بر تعهدات سازمانهاي بيمه گر پايه ( شامل بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و ... ) ارائه مي گردد و نگراني بيمه شدگان را از پرداخت هزينه هاي هنگفت درمان برطرف مي نمايد.

بيمه تکميلي sos

پيشگامي کمک رسان در ورود به عرصه رقابتي صنعت بيمه، تجربيات ارزنده اي را در اختيار اين شرکت قرارداده است، که نتايج عمده آن عقد قراردادهاي بزرگ در زمينه بيمه هاي درماني توسط اين شرکت بوده و هر ساله با بررسي برآيند چنين قراردادهايي، طرح ها و ايده هاي نويني بر پايه اصل مشتري مداري تجلي مي يابد.

بيمه تکميلي انفرادي

بي ترديد بهينه و بهنگام سازي پوشش هاي بيمه هاي درمان تکميلي در قالب خدمات برتر، از راهبردهاي اصلي اين شرکت بوده و مديريت بيمه درمان با الهام از آن، همواره بر کيفيت خدمات خود در يک فرايند بلند مدت خواهد افزود.

بيمه تکميلي انفرادي و sos

بيمه هاي درمان تکميلي عمدتاً بصورت گروهي صادر ميشود و صدور آن بصورت انفرادي مقدور نمي باشد. بيمه گزار مي تواند تمامي کارکنان و يا حداقل 70 درصد آنان بهمراه اعضاي خانواده تحت تکفل قانوني را تحت پوشش بيمه درمان تکميلي قرار دهد و انواع آن عبارتند از :

بيمه اس اواس sos

بيمه هاي درمان کامل :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گر متعهد است کليه هزينه هاي درمان بيمه شدگان را براساس ميزان تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد جبران نمايد.

بيمه هاي درمان تکميلي :
در اين نوع بيمه نامه ها بيمه گزاران داراي بيمه گر اول يا پايه هستند و بيمه گر دوم متعهد جبران بخشي از هزينه هاي درمان براساس تعهدات و ساير شرايط مندرج در قرارداد فيمابين مي باشد تمام يا بخشي از فرانشيز تعين شده در بيمه هاي درمان تکميلي معمولاً از طرف بيمه گر اول تامين ميگردد.

بيمه درمان خانواده :
در اين نوع بيمه ها اعضاي يک خانواده با شرايط ويژه اي تحت پوشش قرار ميگيرند صدور اينگونه بيمه نامه ها با حق بيمه اي نسبتاً گرانتر از بيمه هاي گروهي و منوط به سلامتي کامل بيمه شدگان در زمان صدور مي باشد .

خطرات و ريسک هاي تحت پوشش بيمه هاي درمان تکميلي

پوشش هاي بيمه اي که براي گروه هاي بالاتر از 50 نفر صادر مي گردد جهت جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني که مازاد بر سهم بيمه گر پايه بوده و بيمه گذاران با توجه به شرايط و خواسته هاي خود مي توانند با عقد قرارداد مربوطه از تمام يا بخشي از خدمات ذيل استفاده نمايند :

- جبران هزينه هاي بستري ، جراحي ، شيمي درماني، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گاماناپف و انواع سنگ شکن در بيمارستان ها و مراکز جراحي محدود و Day Care.

- جبران اعمال جراحي تخصصي شامل جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزي نخاع ، گامانايف ، قلب ، پيوند ريه ، پيوند کبد ، پيوند کليه و پيوند مغز استخوان

- جبران هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين

- جبران هزينه هاي درماني نازايي و ناباروري

- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انکساري چشم(نظير عمل ليزيک ، لازک و ...)

- جبران هزينه هاي پاراکلينيکي (تشخيص درماني) شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسکن، انواع سي تي اسکن، انواع آندوسکوپي، ام .آ ر. آي، اکوکارديوگرافي، استرس اکو، دانسيتومتري، تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفس (اسپيرومتري-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سيستومتري يا سيستوگرم)، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافي چشم و اعمال مجاز سرپائي شامل شکستگي و در رفتگي، گچگيري، ختنه، بخيه، کرايوتراپي، اکسيزيون ليپوم، بيوپسي ، تخليه کيست و ليزر درماني

- جبران هزينه هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص پزشکي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب ، فيزيوتراپي

- جبران هزينه هاي ويزيت و دارو

- جبران هزينه هاي دندانپزشکي

- جبران هزينه خريد سمعک

- جبران هزينه عينک و لنز تماس طبي

- جبران هزينه تهيه اعضاء طبيعي بدن

- جبران هزينه اروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحي مورد نياز باشد

- جبران هزينه تشخيص بيماري ها و ناهنجاري هاي جنين منوط به داشتن پوشش زايمان

- جبران هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاتر از 70 سال در بيمارستان

- هزينه آمبولانس و ساير فوريت هاي پزشکي

بيمه درمان تکميلي و sos

بيمه تکميلي انفرادي و sos