مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز طرف قرارداد با بیمه sos کمک رسان ایران

شماره تماس بیمه sos
02122758481
شماره تماس sos
02122758481
فيزيوتراپي بهتوان زاهدان
نام مرکز درمانی :

فيزيوتراپي بهتوان زاهدان

نوع مرکز درمانی :

فيزيوتراپي

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : سيستان و بلوچستان شهر : زاهدان

سيستان و بلوچستان - زاهدان - خيابان خيام - جنب آزمايشگاه توحيد - ساختمان پزشكان دانش تلفن : 5433411390
نوع خدمات مرکز درمانی sos :
بيمه اس او اس بيمه sos انفرادي بيمه تكميلي انفرادي bime darman كمك رسان ايران بيمه خدمات درماني اس او اس خانواده بيمه sos چيست؟ شرايط اس او اس komak resan كمك رسان komak resan sos بيمه درمان گروهي

خدمات درمان و امداد پزشکی شرکت کمک رسان ایران sos (طرح خانواده)

نوع خدمات و سقف تعهدات کمک رسان ایران :
تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 1,500,000,000 ریال
تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 90,000,000 ریال
تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 40,000,000 ریال *
تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 10,000,000 ریال
تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 400,000,000 ریال
تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 15,000,000 ریال
تامین هزینه بیمه حادثه تا سقف 500,000,000 ریال
تامین غرامت روزنه بستری به ازای هر شب 3,000,000 ریال
ویزیت دارو و آزمایش یک ماه قبل و دو ماه بعد از بستری در بیمارستان5,000,000 ریال
تامین هزینه تشخیص کرونا 10,000,000 ریال در سقف پارکلینیکی
تست PCR، آزمایش خون و اسکن ریه (طبق شرایط عمومی قرارداد)

سازماندهی انتقال پزشکی زمینی در سراسر ایران
انتقال پزشکی هوایی
خدمات پزشک در منزل
کمک رسانی حقوقی
تهیه و ارسال داروی کمیاب
تامین هزینه درمان در خارج از کشور
اخذ نظریه دوم پزشکی
نظارت بر درمان
راهنمایی پزشکی
بیمه حادثه