مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران sos

كلينيك واريس دكتر مهرداد اقدسي
نام مرکز درمانی :

كلينيك واريس دكتر مهرداد اقدسي

نوع مرکز درمانی :

درمانگاه

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : تهران شهر : تهران

تهران، خيابان فرمانيه غربي، تقاطع كامرانيه شمالي، روبروي بانك تجارت، ساختمان شماره 1 تلفن : 22819276-7
نوع خدمات مرکز :
خدمات سرپائي