مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران sos

آزمايشگاه نانو پاتوبيولوژي ونك
نام مرکز درمانی :

آزمايشگاه نانو پاتوبيولوژي ونك

نوع مرکز درمانی :

آزمايشگاه

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : تهران شهر : تهران

تهران، ميدان ونك، بزرگراه حقاني، بين گاندي شمالي و آفريقا، جنب بيمه البرز، پلاك 67 تلفن : 88671521-2
نوع خدمات مرکز :
اس او اس بيمه پاسارگاد