بیمه اعتباری گروهی شركت كارآفرین

credit insurance

بیمه اعتباری گروهی شركت كارآفرین بیمه اعتباری گروهی بیمه اعتباری كارافرین قرارداد فروش اقساطی صدور بیمه نامه اعتباری bime etebari grohi

معرفی بیمه نامه بیمه اعتباری گروهی

مؤسسات و شركت هایی كه به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا كالا و خدمات را اقساطی می فروشند، با وجود آنكه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسك وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تأخیر در وصول آن روبرو هستند. برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسك ها را پوشش می دهند .

شركت بیمه كارافرین با ارائه بیمه های اعتباری، ریسك عدم وصول یا تأخیر در وصول مطالبات را كاهش می دهد. بیمه كارآفرین همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد و موجب كاهش هزینه های حقوقی و قضایی مؤسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان كالا و خدمات اقساطی می شود.

به خاطر داشته باشید :

1- در بیمه های اعتباری، اعتباردهنده (كه با ریسك عدم وصول مطالبات خود مواجه است) بیمه گذار خواهد بود و با پرداخت حق بیمه، بیمه نامه برای او صادر خواهد شد، نه برای اعتبار گیرنده (كه دین برگردن اوست).

2- بیمه نامه اعتباری، برای یك موضوع مشخص اعتباری یا فروش اقساطی و به صورت گروهی صادر می شود؛ بیمه گذار نمی تواند به صورت گزینشی فقط برخی از اعتبارگیرندگان یا مشتریان خود را (كه بد حساب تلقی می كند) تحت پوشش قرار دهد؛ طبق ضوابط بیمه اعتباری، كلیه اعتبارگیرندگان، تحت پوشش قرار می گیرند.

3- تعداد اعتبار یا قرارداد فروش اقساطی كه تحت پوشش بیمه اعتباری قرار می گیرند نباید از 25 مورد در سال كمتر باشد.

4- بیمه نامه اعتباری جایگزین وثیقه های ملكی یا مالی نمی شود، بلكه اخذ چنین وثیقه هایی یكی از شرایط صدور بیمه نامه اعتباری می باشد.

5- نرخ حق بیمه در این نوع بیمه به عواملی نظیر چگونگی اعتبارسنجی مشتریان توسط بیمه گذار، نوع وثیقه های اخذ شده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگی خواهد داشت.

credit insurance


تعداد بازدید :3375

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 3 + 11