بیمه انرژی شركت بیمه كارافرین

energy insurance

بیمه انرژی شركت بیمه كارافرین بیمه انرژی شركت بیمه كارآفرین سكوهای نفتی پالایشگاههای نفت و گاز حمل اموال و تجهیزات مقاطعه كاری شركتهای بیمه اتكایی bime energy

معرفی بیمه نامه انرژی

عملیات كشف‚ استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشكی و دریا ( بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر ) مستلزم سرمایه گذاری های كلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بكارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است كه در معرض ریسك هایی فراتر از از كارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند .

شركت بیمه كارآفرین ریسك شركتهای فعال در بخش انرژی از جمله سكوهای نفتی ‚ پالایشگاههای نفت و گاز واحدهای پتروشیمی ‚ حمل اموال و تجهیزات مقاطعه كاری ‚ طراحی و نصب ‚ حریق ‚ زیان ناشی از توقف عملیات و ریسكهای مرتبط با كاركنان داخلی و خارجی آنان را تحت پوشش قرار می دهد .

شركت بیمه كارآفرین با استفاده از طرح حهای شركتهای بیمه ای معتبر در سطح جهان و در قالب بیمه نامه های استاندارد شركتهای بیمه اتكایی برای فعالیت های بخش انرژی با بهترین شرایط مناسب ترین پوششهای بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می كند .

energy insurance


تعداد بازدید :3491

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 2 + 11