بیمه مسافرت خارج از كشور رایز شوتز

bime reise schutz

بیمه مسافرت خارج از كشور رایز شوتز بیمه مسافرتی رایزشوتز بیمه مسافرتی رایس شوتز بیمه درمان مسافرتی مسافرت خارج از كشور reiseschutz

بیمه مسافرتی رایزشوتز یا رایس شوتز آلمان

كلیه كسانی كه از كشورمان خارج میشوند در معرض حوادث گوناگون قرار دارند كه بعضاً می توانند هزینه های بالای درمانی یا..... به بار آورند.

صدور بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از كشور، در كشور مبداء توسط یكی از بیمه گران داخلی آسان است كه به این منظور شركت های بیمه قرارداد به منظور ارائه خدمات با شركت های بیمه خارجی ( بیمه گر اتكایی ) منعقد می نماید كه شركت بیمه گر اتكایی جهت جبران خسارت بیمه شده بر طبق مقررات و شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام مینماید.

bime reise schutz


تعداد بازدید :3356

نظرات و سوالات شما

این بیمه مسافرتی برای مسافرت به آمریکا هم قابل استفاده و آیا خوب هست؟ و اینکه نحوه تقاضاش به چه صورت هست و اینکه اگر به مشکل برخوردیم باید به کجا تماس بگیریم یا به کدام نماینده بیمه مراجعه کنیم؟

  • 1396/05/10

بیمه مسافرتی برای 12 روز به بانکوک

  • 1396/04/24

برای دریافت خسارت از بیمه مسافرتی هنگام روبرو شدن با مشکل کجا باید اقدام کنم؟ و مدت زمانش چقدره؟

  • 1396/01/11

نحوه سفارش اینترنتی بیمه سفر به ارمنستان لطفا

  • 1396/01/11

نرخ بیمه مسافرت به اسپانیا برای ۱۰ روز چقدره و چه مدارکی لازمه؟

  • 1396/01/11

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 4 + 12